error гр. Пловдив Евтини Тристаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Тристаен апартамент

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Тристаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 73040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 80 кв.м.

ул. Звезда № 21, бл.33, вх. Д, ет.5 , ап.89
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 177700.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 88 кв.м.

ул. Севастопол №43 ет.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 72000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 88 кв.м.

ул. "Севастопол" № 43, ет. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
1/2 /една втора/ идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.107.1.5 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, едно, нула, седем, точка, едно, точка, ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 146400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.01.2023 до 07.02.2023
Обявяване на: 2023-02-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.535.104.1.1 (пет шест седем осем четири точка пет три пет точка едно нула четири точка едно точка едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 125177.70 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 168 кв.м.

ЖК. Слънчогледи, бул. Пещерско шосе, бл. С, ет. 6, АП. 28
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.12.2022 до 19.01.2023
Обявяване на: 2023-01-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.7.32 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и десет, точка, осемстотин и едно, точка, седем, точка, тридесе ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. Филип Македонски № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.01.2023 до 15.02.2023
Обявяване на: 2023-02-16
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 110400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 91 кв.м.

ул. "Бугариево" № 26, вх.А, ет.9, ап.37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.12.2022 до 16.01.2023
Обявяване на: 2023-01-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.1884.1.132 /пет шест седем осем четири точка пет три нула точка едно осем осем четири точка едно точка едно три две/, находящ се в гр. Пловдив, о ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 117360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. Никола Вапцаров №23, вх. А, ет. 9, ап. А8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.11.2022 до 13.12.2022
Обявяване на: 2022-12-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2270.1.124 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, две, седем, нула, точка, едно, точка, едно, две, четири/  ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 23, бл. 21, вх. Б, ет. 8, ап. 18/51
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2022 до 08.12.2022
Обявяване на: 2022-12-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1198.1.51 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно едно девет осем точка едно точка пет едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пл ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 131026.31 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 83 кв.м.

бл. 104 А, ет.10, ап.81
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.10.2022 до 09.11.2022
Обявяване на: 2022-11-10
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 102320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.10.2022 до 21.11.2022
Обявяване на: 2022-11-22
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 117600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 85 кв.м.

ул. „Сан Стефано“ № 97
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.10.2022 до 17.11.2022
Обявяване на: 2022-11-18
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 196800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 97 кв.м.

ул. Иларион Макариополски № 70, ет. 4, ап. 7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.09.2022 до 25.10.2022
Обявяване на: 2022-10-26
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 107424.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

БЛ. 153, ВХ."Г", ЕТ. 4, АП.16/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.09.2022 до 19.10.2022
Обявяване на: 2022-10-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.734.3.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, седемстотин тридесет и четири, точка, три ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 114272.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 68 кв.м.

ул.Младежка № 33Б, ет.3, ап.9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.09.2022 до 19.10.2022
Обявяване на: 2022-10-20
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 83 кв.м.

бл. 104 А, ет.10, ап.81
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.08.2022 до 13.09.2022
Обявяване на: 2022-09-14
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 122800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 86 кв.м.

гр.Пловдив, п.к. 4023, район „Тракия“, ж.к. Тракия, блок 152, вход Б, етаж 6, ап. 16/49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
Самостоятелен обект в сграда идентификатор номер 56784.540.728.2.16 (пет шест седем осем четири точка, пет четири нула, точка, седем две осем, точка, две, точка, едно шест) по кадастралната карта и ка ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 119360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

БЛ. 153, ВХ."Г", ЕТ. 4, АП.16/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.07.2022 до 16.08.2022
Обявяване на: 2022-08-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.734.3.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, седемстотин тридесет и четири, точка, три ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 132480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

БЛ. 84, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.07.2022 до 11.08.2022
Обявяване на: 2022-08-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.540.336.1.43 (пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка три три шест точка едно точка четири три), находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 44120.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 70 кв.м.

ул.Тиса №4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.06.2022 до 27.07.2022
Обявяване на: 2022-07-28
- 1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер56784.503.290.1.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, две, девет, нула, точка, е ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 141160.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 90 кв.м.

ул. Лайка № 12, ет. 4, ап. 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 06.06.2022 до 06.07.2022
Обявяване на: 2022-07-07
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 118000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 95 кв.м.

Остромила № 54, жилищна сграда № 9, тип „В“, находяща се в комплекс „SOUTH CITY”, ет.3, апартамент "А"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 59200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 100 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 4, ап.15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 103 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 70400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 119 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 119360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

БЛ. 153, ВХ."Г", ЕТ. 4, АП.16/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2022 до 25.05.2022
Обявяване на: 2022-05-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.734.3.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, седемстотин тридесет и четири, точка, три ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 132960.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 83 кв.м.

бул. Пещерско шосе № 149, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.04.2022 до 09.05.2022
Обявяване на: 2022-05-10
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 47200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

УЛ."ЗЕНИТ"№3, БЛ.219, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.4/20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.03.2022 до 28.04.2022
Обявяване на: 2022-04-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.526.56.1.14 /пет. шест.седем.осем.четири. пет.две.шест. пет.шест. едно. едно.четири/, находящ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, по ка ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 140620.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 95 кв.м.

ул. Средец № 79, ет. 2 (първи жилищен), ап. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.03.2022 до 26.04.2022
Обявяване на: 2022-04-27
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 73680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 48 кв.м.

бл.105
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.03.2022 до 27.04.2022
Обявяване на: 2022-04-28
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер56784.540.563.4.38 (петдесет и шст хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, петстотин шестдесет и три, точка, ч ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 119360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

БЛ. 153, ВХ."Г", ЕТ. 4, АП.16/68
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.02.2022 до 23.03.2022
Обявяване на: 2022-03-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.734.3.16 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, седемстотин тридесет и четири, точка, три ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 71917.20 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. „Пещерско шосе“, бл. С, ет. 2, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.02.2022 до 22.03.2022
Обявяване на: 2022-03-23
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 125152.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

ул. Скопие № 62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.02.2022 до 07.03.2022
Обявяване на: 2022-03-08
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 121500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2022 до 25.02.2022
Обявяване на: 2022-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.540.353.4.27 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, триста петдесет и три, точка, четир ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 105600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 73 кв.м.

бул. Копривщица № 24, бл. 5, вх. А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.01.2022 до 22.02.2022
Обявяване на: 2022-02-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.517.346.1.43 (пет шест седем осем четири точка пет едно седем точка три четири шест точка едно точка четири три), находящ се в гр. Пловдив, общ ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 80800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Баучер"13, бл. 2005, вх.А, ет. 3, ап. 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.893.2.8 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и единадесет, точка осемстотин деветдесет и три, точка две, точка ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 79200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 119 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
Обявяване на: 2022-02-17
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 68670.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 103 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
Обявяване на: 2022-02-17
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 66240.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 100 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 4, ап.15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
Обявяване на: 2022-02-17
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 116625.11 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 101 кв.м.

ул. „Тарас Шевченко“ № 27, ет. 4, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 79908.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. „Пещерско шосе“, бл. С
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 05.12.2021 до 05.01.2022
Обявяване на: 2022-01-06
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 67 кв.м.

ул.Лерин 11, блок 2004, вх.А, ет.3, ап.10/16
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.12.2021 до 04.01.2022
Обявяване на: 2022-01-05
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 68 кв.м.

град Пловдив, ул. Добродол № 13, етаж 5, ап. Б/10
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.11.2021 до 13.12.2021
Обявяване на: 2021-12-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор номер 56784.505.230.1.30 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и пет, точка, двеста и тридесет, точка, едно, точка, трид ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 64320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 319, вх. Б, ет. 3, ап. 7/24
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.11.2021 до 01.12.2021
Обявяване на: 2021-12-02
¾ (три четвърти) идеални части от следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ номер 7 (седми) в блок 319 А‑7 (триста и деветнадесет А‑седем), вход Б, етаж 3 (трети), в жилищен район „Трак ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 105200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.10.2021 до 24.11.2021
Обявяване на: 2021-11-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.268.1.79 (пет шест седем осем четири точка пет нула пет точка две шест осем точка едно точка седем девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 73600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 100 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 4, ап.15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 76300.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 103 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 88000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 119 кв.м.

бул. Пещерско шосе, Жилищен комплекс "СЛЪНЧОГЛЕДИ", бл. Д, ет. 3, ап.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 88720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

ж.к. Тракия, бл. 104А, вх. В, ет.11, ап.108
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 90667.34 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 66 кв.м.

бл.83, вход Д, ет.1, ап. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.10.2021 до 01.11.2021
Обявяване на: 2021-11-02
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград