Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 54000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 54000.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 84 кв.м.
  Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
  Обявяване: 2019-10-10
  Адрес: ул."Иван Вазов"57,ет.2
  ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
  Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
  Email: office@kpavlov.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

7/12 (седем дванадесети идеални части) ид.ч.от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.3588.1.4 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и две точка три хиляди петстотин осемдесет и осем точка едно точка четири/ по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед: КД-14-16-166/28.01.2011г на Началник на СГКК – Пловдив, с администрати вен адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Иван Вазов „ № 57, ет.2, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3588, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и с брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ 84.00 кв.м / осемдесет и четири квадртани метра/, ведно с прилежащи части:1/16 идеална част от сградата, изба – 5.31 кв.м и таван – 7.59 кв.м при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж: 56784.522.3588.1.5, под обекта: 56784.522.3588.1.1, 56784.522.3588.1.25 и 56784.522.3588.1.20, над обекта: 56784.522.3588.1.28 и 56784.522.3588.1.27, а по титул за собственост имотът представлява АПАРТАМЕНТ с изложение север – юг и изток, находящ се на първи етаж от лявата страна на входа в жилищен блок, построен в гр.Пловдив, ул. „ Иван Вазов „ № 57, състоящ се от две стаи, всекидневна, готварна, две антрета и баня – клозет, целият със застроена площ от 84 кв.м / осемдесет и четири квадратни метра/ , при граници и съседи на апартамента – на изток – ул.“ Одрин „, на запад – стълбище и апартамент на Митрю Димитров и Анастасия Димитрова, на север – ул.“ Иван Вазов „ , на юг – УПИ III – 634 и магазин, отгоре – апартамент на Петър Балджиев и Елена Балджиева , отдолу – магазин и апартамент на Стефан Марков и Цветана Маркова , ведно с избено помещение с площ от 5.31 кв.м, ведно с таванско помещение с площ от 7.59 кв.м , ведно с 1/16 част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ведно с 0.84 % от дворното място, съставляващо УПИ III - 634 и магазин от кв.165 / сто шейсет и пет / - нов, 279 стар, по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив.

Продава Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ за 54000.00 лв. на търг от ЧСИ