error гр. Пловдив Евтини Парцел в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Парцел

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Парцел в Гр. Пловдив от ЧСИ

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 210500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 400 кв.м.

Петрова нива 71
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 169180.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1071 кв.м.

ул. Неофит Бозвели №34
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 793983.90 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 2053 кв.м.

ул. Коматевско шосе, местност ДЖЕВИЗ ТАРЛА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.01.2023 до 09.02.2023
Обявяване на: 2023-02-10
...

Парцел гр. Пловдив

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1677 кв.м.

ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."ПОЛЕТ"№76-77
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.12.2022 до 19.01.2023
Обявяване на: 2023-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.504.573 /пет.шест.седем.осем.четири. пет.нула.четири. пет.седем.три/, находящ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 187600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 351 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.12.2022 до 30.01.2023
Обявяване на: 2023-01-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.505.356 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, три, пет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед н ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 363 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56784.534.577, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Парцел гр. Пловдив

Цена: 16200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 416 кв.м.

ул. Искра № 38
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.09.2022 до 19.10.2022
Обявяване на: 2022-10-20
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 7632.22 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 443 кв.м.

ул. Битоля № 49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Обявяване на: 2022-09-13
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 505.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.07.2022 до 30.08.2022
Обявяване на: 2022-08-31
23.448/22589 кв.м. (двадесет и три цяло четиристотин четиридесет и осем върху двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.510.801 (пет ...

Къща с парцел гр. Пловдив

Цена: 766000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 387 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Булаир № 32
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.07.2022 до 22.08.2022
Обявяване на: 2022-08-23
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 1598016.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10867 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.06.2022 до 21.07.2022
Обявяване на: 2022-07-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед номер Р ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1677 кв.м.

УЛ."ПОЛЕТ"№76-77
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.04.2022 до 19.05.2022
Обявяване на: 2022-05-20
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 33533.33 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 220 кв.м.

гр. Пловдив, ул."Митрополит Панарет" № 29а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.519.599 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка пет девет девет) по кадастралната карта на гр. Пловдив, община ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 151140.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 235 кв.м.

ул. Поп Харитон №12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
235/272 ид.ч. (двеста тридесет и пет двеста седемдесет и втори идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.825 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, осем, две, п ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 447400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 6880.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.

пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
1.388% (едно цяло триста осемдесет и осем хилядни процента) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 00702.518.162 (нула нула седем нула две, точка, пет едно осем, точка, едно шест две) по кадас ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 100 кв.м.

гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Александър Пушкин“ № 11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.01.2022 до 10.02.2022
Обявяване на: 2022-02-11
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 117158.40 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Обявяване на: 2021-12-16
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 16672.99 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 378 кв.м.

бул. Марица №76
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 187600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 351 кв.м.

ул. Брезовско шосе № 13А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.11.2021 до 10.12.2021
Обявяване на: 2021-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.505.356 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, три, пет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед н ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 8960.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 56 кв.м.

ул. „Златю Бояджиев“ № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.09.2021 до 29.10.2021
Обявяване на: 2021-11-01
56/276 (петдесет и шест върху двеста седемдесет и шест) идеални части от: Поземлен имот с идентификатор номер 56784.506.1164 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 460800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.09.2021 до 21.10.2021
Обявяване на: 2021-10-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.382.790 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, две, точка, седем, девет, нула), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадаст ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1216 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.09.2021 до 13.10.2021
Обявяване на: 2021-10-14
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълните ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 72400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 128 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 119
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.08.2021 до 29.09.2021
Обявяване на: 2021-09-30
1/2 ид.ч.(една втора идеална част) от 255/ 670 ид.ч. (двеста петдесет и пет върху шестстотин и седемдесет идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.2051 /пет шест седем осем четири точ ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 130176.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.08.2021 до 20.09.2021
Обявяване на: 2021-09-21
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 55728.14 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 295 кв.м.

ул. Дон № 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.08.2021 до 02.09.2021
Обявяване на: 2021-09-03
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 1800648.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10867 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.08.2021 до 02.09.2021
Обявяване на: 2021-09-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед номер Р ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 4160.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 79 кв.м.

ул. "Генерал Скобелев"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.07.2021 до 25.08.2021
Обявяване на: 2021-08-26
        Поземлен имот с идентификатор 56784.520.847 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка осем четири седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 19896.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 168 кв.м.

ул."Генарал Скобелев" № 17-б
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.07.2021 до 25.08.2021
Обявяване на: 2021-08-26
         Поземлен имот с идентификатор 56784.520.848 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка осем четири осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 42960.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Мак Гахан" № 12,14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.07.2021 до 25.08.2021
Обявяване на: 2021-08-26
          Поземлен имот с идентификатор 56784.520.846 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка осем четири шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 512000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.06.2021 до 07.07.2021
Обявяване на: 2021-07-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.382.790 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, две, точка, седем, девет, нула), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадаст ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 162720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1216 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2021 до 26.05.2021
Обявяване на: 2021-05-27
Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълните ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 237600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 2002 кв.м.

ул. „Дилянка“ № 35
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
Поземлен имот с идентификатор номер 56784.503.454 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 2000720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10867 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.05.2021 до 10.06.2021
Обявяване на: 2021-06-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.527.22 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, седем, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед номер Р ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 105040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 209 кв.м.

ул. Четвърти януари № 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.03.2021 до 15.04.2021
Обявяване на: 2021-04-16
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 237600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 2002 кв.м.

ул. "Дилянка" № 35
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
Поземлен имот с идентификатор номер 56784.503.454 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Запо ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 81080.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 962 кв.м.

гр. Пловдив, местност "Прослав"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.249.33 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, четири, девет, точка, три, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 29544.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 105 кв.м.

Кап. Георги Цанев № 29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
1/2 ид.ч. /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.518.811 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем едно едно/ по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 452 кв.м.

ул. "Георги Цариградски"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2021 до 25.02.2021
Обявяване на: 2021-02-26
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 427 кв.м.

ул. "Георги Цариградски"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2021 до 25.02.2021
Обявяване на: 2021-02-26
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 452 кв.м.

ул. "Георги Цариградски"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2021 до 25.02.2021
Обявяване на: 2021-02-26
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 427 кв.м.

ул. "Георги Цариградски"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2021 до 25.02.2021
Обявяване на: 2021-02-26
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 264000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 2002 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
Поземлен имот с идентификатор № 56784.503.454 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 949 кв.м.

местност "Перето"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.01.2021 до 15.02.2021
Обявяване на: 2021-02-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.381.159 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка триста осемдесет и едно точка сто петдесет и девет), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 5120.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 242 кв.м.

ул. Сан Ствфано № 59
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.01.2021 до 22.02.2021
Обявяване на: 2021-02-23
...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 85345.20 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 962 кв.м.

местност "Прослав"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2020 до 23.11.2020
Обявяване на: 2020-11-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.249.33 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, две, четири, девет, точка, три, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград