Парцел в ПЛОВДИВ за 43200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Парцел

Парцел в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43200.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1216 кв.м.
  Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
  Обявяване: 2019-10-15
  Адрес: Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителен директор на АГКК
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

Поземлен имот с идентификатор 56784.237.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-812/14.06.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, местността ”Прослав“, площ: 1216 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 37.43, парцел: 037043 - І за жил. ст., съседи: 56784.237.57, 56784.237.31, 56784.510.9502, 56784.237.63, 56784.237.58, 56784.237.56, БЕЗ построената в имота сграда с идентификатор 56784.237.43.1 със застроена площ: 271 кв.м.

Продава Парцел в ПЛОВДИВ за 43200.00 лв. на търг от ЧСИ