error гр. Пловдив Евтини Офис в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Офис

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Офис в Гр. Пловдив от ЧСИ

Офис гр. Пловдив

Цена: 175135.11 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 75 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.71 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 191113.68 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
.СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.70 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Цена: 148597.31 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.69 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Цена: 77668.81 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 33 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.68 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 133347.05 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.67 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 139152.85 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.66 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Цена: 106633.06 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 45 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.65 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 140538.84 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 62 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.64 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 119413.57 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 52 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
. СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.63  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на На ...

Офис гр. Пловдив

Цена: 146473.98 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 60 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.62  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 177252.98 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 73 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.61  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.220 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, две, нула) по кадастрал ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 142400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 150 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.12.2023 до 08.01.2024
Обявяване на: 2024-01-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.219 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, едно, девет) по кадастр ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 157621.61 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 75 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.71 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 172002.31 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.9А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.70 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 133737.58 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.69 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 69901.93 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 33 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.7А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.68 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 120012.35 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.67 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 125237.57 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.6А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.66 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 95969.75 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 45 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.65 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 126484.96 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 62 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.5А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.64 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 107472.22 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 52 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.63  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 131826.58 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 60 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.4А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.62  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 159527.68 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 73 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.09.2023 до 26.10.2023
Обявяване на: 2023-10-27
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.61  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 158400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 150 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 31.07.2023 до 31.08.2023
Обявяване на: 2023-09-01
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.219 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, едно, девет) по кадаст ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 118800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 31.07.2023 до 31.08.2023
Обявяване на: 2023-09-01
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.220 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, две, нула) по кадастрал ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 175135.12 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 75 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.71 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 191113.68 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.9А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 148597.31 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.69 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 77668.81 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 33 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.7А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 133347.06 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.67 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 139152.85 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 57 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.6А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 106633.06 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 45 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.65 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 140538.84 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 62 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.5А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 119413.58 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 52 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.63  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 146473.98 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 60 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.4А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 177252.98 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 73 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБ.4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2023 до 23.08.2023
Обявяване на: 2023-08-24
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.61  по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Нача ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.

бул. Цар Борис III Обединител № 8, ет. 4, обект/оф. 25
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 18528.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 38 кв.м.

бул. Цар Борис III Обединител № 8, ет. 4, обект/оф. 26
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 11136.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 22 кв.м.

бул. Цар Борис III Обединител № 8, ет. 4, обект/оф. 29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 7584.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.

бул. Цар Борис III Обединител № 8, ет. 4, обект/оф. 30
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 8736.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 18 кв.м.

бул. Цар Борис III Обединител № 8, ет. 4, обект/оф. 31
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.05.2023 до 29.06.2023
Обявяване на: 2023-06-30
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 624100.23 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 257 кв.м.

ул. Авксентий Велешки № 60, ет.1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 05.05.2023 до 05.06.2023
Обявяване на: 2023-06-06
...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 176000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 150 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.219 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, едно, девет) по кадастр ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 84000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 48 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.229 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, две, девет) по кадастра ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.220 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, две, две, нула) по кадастрал ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 47 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.523.901.1.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 102528.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 75 кв.м.

БУЛ. ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБЕКТ 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.71 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 111936.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.

БУЛ. ДУНАВ 196А,ЕТ.2, ОБЕКТ 9А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.70 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 87072.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

БУЛ. ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБЕКТ 9
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.69 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Офис гр. Пловдив

Офис гр. Пловдив

Цена: 45408.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 33 кв.м.

БУЛ.ДУНАВ 196А, ЕТ.2, ОБЕКТ 7А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
СОС  с идентификатор номер 56784.507.9560.1.68 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г., на ИД на АГКК,  последно изменение със Заповед КД-14-16-1391/03.11.2009 г., на Началника ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград