error гр. Пловдив Евтини Къща в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Къща

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Къща в Гр. Пловдив от ЧСИ

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 256000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 85 кв.м.

ул. Булаир № 8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.02.2023 до 07.03.2023
Обявяване на: 2023-03-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.522.809.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, осем, нула, девет, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 210500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 400 кв.м.

Петрова нива 71
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 164000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 114 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
Целият втори етаж от сграда с идентификатор 56784.534.577.1, находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06 ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 175500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.08.2022 до 13.09.2022
Обявяване на: 2022-09-14
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 7632.22 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 443 кв.м.

ул. Битоля № 49
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.08.2022 до 12.09.2022
Обявяване на: 2022-09-13
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 128880.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 108 кв.м.

гр.Пловдив, район Западен, п.к. 4000, ул. Чернишевски №60, етаж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.514.200.1.2 (пет шест седем осем четири точка, пет едно четири точка, две нула нула точка, едно точка, две точка ) по КККР на гр. Пловдив, Общи ...

Къща с парцел гр. Пловдив

Цена: 766000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 387 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Булаир № 32
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.07.2022 до 22.08.2022
Обявяване на: 2022-08-23
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 143200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 108 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Чернишевски №60, етаж 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.05.2022 до 30.06.2022
Обявяване на: 2022-07-01
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.514.200.1.2 (пет шест седем осем четири точка, пет едно четири точка, две нула нула точка, едно точка, две точка ) по КККР на гр. Пловдив, Общи ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 32000.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 104 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Кемера № 1, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.05.2022 до 21.06.2022
Обявяване на: 2022-06-22
5/12 (пет дванадесети) идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификаторномер 56784.555.255.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет пет пет, точка, две пет пет, точка, едно, точка, две ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 195000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.05.2022 до 01.06.2022
Обявяване на: 2022-06-02
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 33533.33 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 220 кв.м.

гр. Пловдив, ул."Митрополит Панарет" № 29а
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.519.599 (пет шест седем осем четири точка пет едно девет точка пет девет девет) по кадастралната карта на гр. Пловдив, община ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 82800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2022 до 24.03.2022
Обявяване на: 2022-03-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, деветстотин тридесет и пет, точка, едно, то ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 151140.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 235 кв.м.

ул. Поп Харитон №12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
235/272 ид.ч. (двеста тридесет и пет двеста седемдесет и втори идеални части) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.521.825 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, осем, две, п ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 447400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.01.2022 до 21.02.2022
Обявяване на: 2022-02-22
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 202500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2022 до 16.02.2022
Обявяване на: 2022-02-17
...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 474152.57 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 257 кв.м.

ул. „Нов живот“ № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.01.2022 до 10.02.2022
Обявяване на: 2022-02-11
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 32080.82 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 104 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Кемера № 1, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.01.2022 до 10.02.2022
Обявяване на: 2022-02-11
5/12 (пет дванадесети) идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификаторномер 56784.555.255.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет пет пет, точка, две пет пет, точка, едно, точка, две ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, деветстотин тридесет и пет, точка, едно, то ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 117158.40 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Обявяване на: 2021-12-16
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 35645.36 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 104 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Кемера № 1, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.11.2021 до 07.12.2021
Обявяване на: 2021-12-08
5/12 (пет дванадесети) идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификаторномер 56784.555.255.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет пет пет, точка, две пет пет, точка, едно, точка, две ...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 526836.19 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 257 кв.м.

ул. „Нов живот“ № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.10.2021 до 29.11.2021
Обявяване на: 2021-11-30
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 225000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 460800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.09.2021 до 21.10.2021
Обявяване на: 2021-10-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.382.790 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, две, точка, седем, девет, нула), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадаст ...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 26800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 122 кв.м.

бул."Никола Вапцаров”, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.08.2021 до 29.09.2021
Обявяване на: 2021-09-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.2051.1.1 / пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две нула пет едно точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 75040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 460 кв.м.

ул. "Отец Паисий" № 10-12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.08.2021 до 20.09.2021
Обявяване на: 2021-09-21
         299/ 1368 ид.ч. (двеста деветдесет и девет цяло върху хиляда триста шестдесет и осем идеални части) от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.519.724 / пет шест седем о ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 130176.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.08.2021 до 20.09.2021
Обявяване на: 2021-09-21
...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 523101.60 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 257 кв.м.

ул. „Нов живот“ № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.08.2021 до 13.09.2021
Обявяване на: 2021-09-14
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 42960.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 153 кв.м.

ул. "Мак Гахан" № 12,14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.07.2021 до 25.08.2021
Обявяване на: 2021-08-26
          Поземлен имот с идентификатор 56784.520.846 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка осем четири шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.07.2021 до 09.08.2021
Обявяване на: 2021-08-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, деветстотин тридесет и пет, точка, едно, то ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 215136.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.07.2021 до 02.08.2021
Обявяване на: 2021-08-03
...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 581224.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 257 кв.м.

ул. „Нов живот“ № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.06.2021 до 08.07.2021
Обявяване на: 2021-07-09
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 512000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 803 кв.м.

Пловдив - юг № 382-Н
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.06.2021 до 07.07.2021
Обявяване на: 2021-07-08
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.382.790 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, три, осем, две, точка, седем, девет, нула), находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадаст ...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 162720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Радост" 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 239040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. „Русе“ № 4, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.04.2021 до 17.05.2021
Обявяване на: 2021-05-18
...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Клокотница" 48, ет. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.03.2021 до 15.04.2021
Обявяване на: 2021-04-16
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и дванадесет, точка, деветстотин тридесет и пет, точка, едно, то ...

Къща гр. Пловдив

Къща гр. Пловдив

Цена: 126000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 119 кв.м.

град Пловдив, ул. „Баучер“ № 40
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.02.2021 до 11.03.2021
Обявяване на: 2021-03-12
...

Парцел с къща гр. Пловдив

Парцел с къща гр. Пловдив

Цена: 29544.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 105 кв.м.

Кап. Георги Цанев № 29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
1/2 ид.ч. /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.518.811 /пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка осем едно едно/ по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 55107.50 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 119 кв.м.

ул. Лозенград № 6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
½ (една втора) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1733.1.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, седем, три, три, точка, едно, ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград