Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 20610.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Земеделска земя

Земеделска земя в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 20610.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 5941 кв.м.
  Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
  Обявяване: 2019-01-17
  Адрес: гр. Костинброд, местност "Равнището"
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

ИМОТ №620069 с начин на трайно ползване - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 5.941 (пет декара и деветстотин четиридесет и един кв.м.) дка, катег ...

Продава Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 20610.00 лв. на търг от ЧСИ