Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 10080.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Земеделска земя

Земеделска земя в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 10080.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
  Обявяване: 2019-07-30
  Адрес: гр.Костинброд, Софийска област, местност "Равнището"
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Поземлен имот с идентификатор 38978.620.66, съгласно скица №15-955365-21.12.2018г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед ...

Продава Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 10080.00 лв. на търг от ЧСИ