Други в КОСТИНБРОД за 94000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Други

Други в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 94000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 6596 кв.м.
  Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
  Обявяване: 2019-11-07
  Адрес:
  ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
  Телефон: 0722 - 60345
  Email: dangova@mbox.contact.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Наталия Благоева Дангова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38978.29.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Костинброд, одобрени със Заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № РД-18-100 ...

Продава Други в КОСТИНБРОД за 94000.00 лв. на търг от ЧСИ