Чси Имоти > Дряново >

ЧСИ Дряново

Всички имоти в Дряново от ЧСИ

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 15311.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех", бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.07.2019 до 19.08.2019
Обявяване на: 2019-08-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 кв. ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 37000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 394 кв.м.

ул. "Бачо Киро" № 11, ет. 2 и ет. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1370.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълните ...

Други ДРЯНОВО

Цена: 6081147.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 62100 кв.м.

село Геша, местност "Калдармата"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
Виж сканираното обявления за публична продан ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 11700.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ж.к. ”Априлци”, бл. 4, вх. „А” ет. 3, ап. 7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точк ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 94500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 2520.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 28 кв.м.

ул. „Васил Левски” № 13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Други ДРЯНОВО

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 8 кв.м.

ул. „Пахомий Стоянов” № 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин пет ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 5200.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Стара планина” №1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Жилищна сграда ДРЯНОВО

Жилищна сграда ДРЯНОВО

Цена: 24496.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 56 кв.м.

ул. Стефан Стамболов № 4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, БРОЙ ЕТАЖИ 2, ПЪРВИ ЕТАЖ: ГАРАЖ ЗА ДВЕ КОЛИ. ВТОРИ ЕТАЖ: ДВЕ СТАИ, КОРИДОР, КИЛЕР И СТОПАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ. ...

Къща ДРЯНОВО

Цена: 121984.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 86 кв.м.

село Бучуковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07185.503.1 /нула седем хиляди сто осемдесет и пет точка петстотин и три точка едно/, находящ се в село Бучуковци, община Дряново, област Габрово, по кадастра ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 34183.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 394 кв.м.

ул. "Бачо Киро" № 11, ет. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1370.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителен Директор на АГК ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 34188.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 394 кв.м.

ул. "Бачо Киро" № 11, ет. 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1370.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителен Директор на АГК ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 17012.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех", бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.04.2019 до 03.05.2019
Обявяване на: 2019-05-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 кв. ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 6756830.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 66000 кв.м.

село Геша, местност "Калдармата"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.03.2019 до 24.04.2019
Обявяване на: 2019-04-25
Виж сканираното обявление. ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 1500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 7 кв.м.

ул. „Пахомий Стоянов” № 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин пет ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ж.к. ”Априлци”, бл. 4, вх. „А” ет. 3, ап. 7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точк ...

Земеделски имот ДРЯНОВО

Цена: 15804.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 6291 кв.м.

село Зая
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000200 /нула нула нула двеста/ в землището на село Зая, община Дряново, област Габрово, с предназначение: РИБАРНИК, с площ от 6,291 /тест декара двеста деветдесет и един кв ...

Склад ДРЯНОВО

Склад ДРЯНОВО

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1285 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 36144.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул. „Матей Преображенски” № 5
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.845.1.5 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин четиридесет и пет точка едно т ...

Земеделски имот ДРЯНОВО

Земеделски имот ДРЯНОВО

Цена: 300.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 3000 кв.м.

село Денчевци, местност „Ильова ливада”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20660.210.1 /двадесет хиляди шестотин и шестдесет точка двеста и десет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18 ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 2800.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 28 кв.м.

ул. „Васил Левски” № 13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 5850.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 53 кв.м.

ул. „Стара планина” №1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 19350.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 80 кв.м.

ул.„Шипка” № 162
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точк ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 60 кв.м.

ж.к. "Априлци", бл.7, вх.Б, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 37987.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 394 кв.м.

ул. "Бачо Киро" №11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1370.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълнителен Директор на АГ ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 27900.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 163 кв.м.

ул. "Шипка" №209
Окръжен съд: Габрово
Срок: 07.02.2019 до 07.03.2019
Обявяване на: 2019-03-08
КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 124 от 16.07.2001г. на Началника РДНСК - Габрово, с площ от 163,80 квадратни метра, който съгласно кад ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 8340869.70 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 60000 кв.м.

село Геша
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
...

Парцел ДРЯНОВО

Парцел ДРЯНОВО

Цена: 2952.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 234 кв.м.

ул. „Васил Левски” № 13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 8 кв.м.

ул. „Пахомий Стоянов” № 10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин пет ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 85 кв.м.

ул."Бряста" № 40
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІ – 1635 (двадесет и седем римско тире хиляда шестстотин тридесет и пет арабско) в квартал 12 (дванадесет) по плана на гр. Дрян ...

Магазин ДРЯНОВО

Магазин ДРЯНОВО

Цена: 6500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Стара планина” №1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 21500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 80 кв.м.

ул.„Шипка” № 162
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точк ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 40160.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 76 кв.м.

ул. „Матей Преображенски” № 5
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.845.1.5 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка осемстотин четиридесет и пет точка едно т ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 139500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.

ул. Васил Левски № 46
Окръжен съд: Габрово
Срок: 17.12.2018 до 17.01.2019
Обявяване на: 2019-01-18
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните р ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 26 кв.м.

ж.к. Априлци, бл. 7, вх. Б, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 06.11.2018 до 06.12.2018
Обявяване на: 2018-12-07
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 155000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.

ул. Васил Левски 46
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.09.2018 до 18.10.2018
Обявяване на: 2018-10-19
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 47061.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 64 кв.м.

ул."Стефан Пешев"№105, вх.Б, ет.4, ап.10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
АПАРТАМЕНТ №10, на 4 етаж . вх."Б", находящ се в гр.Севпиево, улица Стефан Пешев" №105 със застроена площ от 63,83 кв.м. и състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня-тоалетна, входно антр ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 17652.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех", бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04
: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 к ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 15005.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 72 кв.м.

ж.к. "Априлци" бл.12, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
СОС с кадастрален идентификатор 23947.501.1860.1.18 с адрес: гр.ДРЯНОВО - п.к 5370 ОБЩИНА ДРЯНОВО,Ж.К."АПРИЛЦИ" БЛ.12, ЕТ.6, АП.18 , със ЗП 72.14 кв.м.(по нотариален акт), по ...

Земеделска земя ДРЯНОВО

Земеделска земя ДРЯНОВО

Цена: 900.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1822 кв.м.

местност "Манга"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.45.80 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка четиридесет и пет точка осемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18 ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 7290.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Стара планина" № 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Шипка" №162, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точк ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 2000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Пахомий Стоянов" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин пет ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 22050.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1097 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.104.40 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка четиридесет/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Г ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастра ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 108776.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 25776.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Бряста" №40, ет. 1 и 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІ – 1635 (двадесет и седем римско тире хиляда шестстотин тридесет и пет арабско) в квартал 12 (дванадесет) по плана на гр. Дрян ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Никола Мушанов" №32
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.472 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две/, находящ се в град Дряново, о ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 3280.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ул. "Васил Левски" №13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 2018-09-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 10368.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобр ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 31500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 164 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 124 от 16.07.2001г. на Началника РДНСК - Габрово, с площ от 163,80 квадратни метра, който съгласно када ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 19613.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех", бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.07.2018 до 09.08.2018
Обявяване на: 2018-08-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 кв. ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 105300.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастра ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ж.к. "Априлци" бл.4, вх.А, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точк ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Васил Левски" №13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 13287.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 120 кв.м.

ул. "Никола Мушанов" №32
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.472 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две/, находящ се в град Дряново, о ...

Земеделска земя ДРЯНОВО

Земеделска земя ДРЯНОВО

Цена: 1000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1822 кв.м.

местност "Манга"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.45.80 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка четиридесет и пет точка осемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18 ...

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 43776.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 114 кв.м.

ул. "Стефан Стамболов" №11, ет.3, ап.17
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
1/6 /една шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.737 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и седе ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 116640.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 24500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1101 кв.м.

община Дряново
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.104.40 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка четиридесет/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Г ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Стара планина" № 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 2352.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 0 кв.м.

ул. "Пахомий Стоянов" №10
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
1/36 /една тридесет и шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.652 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка шестстотин пет ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 22500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Шипка" №162, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 2018-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 23947.501.1781.1.4 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин осемдесет и едно точк ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 176163.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
Обявяване на: 2018-07-27
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните р ...

Офис ДРЯНОВО

Офис ДРЯНОВО

Цена: 6684.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 30 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
Обявяване на: 2018-07-27
1.Сграда с идентификатор 23947.501.1408.8 с адрес на сградата гр.Дряново. ул,"Стара планина" _№ 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1408. Зас ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 9267633.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 66010 кв.м.

село Геша
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 2018-05-29
...

Гараж ДРЯНОВО

Гараж ДРЯНОВО

Цена: 1720.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 12 кв.м.

ж.к. Априлци, бл. 9, вх. А, ет. -1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1859.1.14, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастрал ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 11520.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ж.к. Априлци, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, од ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 164 кв.м.

ул."Шипка" 209
Окръжен съд: Габрово
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15
КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 124 от 16.07.2001г. на Началника РДНСК - Габрово, с площ от 163,80 квадратни мет ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 53 кв.м.

ул. "Стара планина" № 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Гурко" №9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/, етаж IV /четвърти/, вх. „А” от жилищна сграда находяща се в гр. Дряново, ул. „Гурко" № 9 /девет/, със застроена площ 57,43 /петдесет и седем цяло четиридес ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 27360.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1101 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.104.40 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка четиридесет/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Г ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 25776.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 68 кв.м.

ул. "Бряста" №40, ет. 1 и 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІ – 1635 (двадесет и седем римско тире хиляда шестстотин тридесет и пет арабско) в квартал 12 (дванадесет) по плана на гр. Дрян ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастра ...

Земеделска земя ДРЯНОВО

Земеделска земя ДРЯНОВО

Цена: 1080.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1822 кв.м.

местност "Манга"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.45.80 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка четиридесет и пет точка осемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18 ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 129600.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 48640.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 114 кв.м.

ул. "Стефан Стамболов" №11, ет.3, ап.17
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
1/6 /една шеста/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.737 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка седемстотин тридесет и седе ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 14763.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. "Никола Мушанов" №32
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.472 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две/, находящ се в град Дряново, о ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 28 кв.м.

ул. "Васил Левски" №13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 2018-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 195736.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.

ул."Васил Левски" 46
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
Обявяване на: 2018-05-04
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните р ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 7016.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул."Стара планина" 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16
1.Сграда с идентификатор 23947.501,1408.8 с адрес на сградата гр.Дряново. ул,"Стара планина" _№ 1. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1408. З ...

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 32720.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 101 кв.м.

ул."Шипка" 68, ет. 2, ап. 6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 2018-03-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.340.1.6 в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-108/ ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 35752.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 394 кв.м.

ул."Бачо Киро" № 11, ет. 2 и ет. 3
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
Обявяване на: 2018-01-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1370.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изпълните ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 207000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.

ул."Васил Левски" 46
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
Обявяване на: 2018-01-26
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните р ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 164 кв.м.

ул."Шипка" 209
Окръжен съд: Габрово
Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
Обявяване на: 2018-01-26
КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 124 от 16.07.2001г. на Началника РДНСК - Габрово, с площ от 163,80 квадратни мет ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 29 кв.м.

ул. "Васил Левски" № 13
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрен ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 117000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастра ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1327 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, о ...

Етаж от къща ДРЯНОВО

Етаж от къща ДРЯНОВО

Цена: 28640.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 136 кв.м.

ул. "Бряста" №40, ет. 1 и 2
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
Описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХVІІ – 1635 (двадесет и седем римско тире хиляда шестстотин тридесет и пет арабско) в квартал 12 (дванадесет) по плана на гр. Дрян ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 30400.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 1097 кв.м.

местност "Припека"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.104.40 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка четиридесет/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Г ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 51 кв.м.

ул. "Стара планина" № 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
СГРАДА с идентификатор 23947.501.1408.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда четиристотин и осем точка седем/ по кадастралната карта, ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 70 кв.м.

ж.к. "Априлци", бл.4, вх.А, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1843.2.7 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда осемстотин четиридесет и три точк ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 57 кв.м.

ул. "Гурко" №9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
АПАРТАМЕНТ №14 /четиринадесет/, етаж IV /четвърти/, вх. „А” от жилищна сграда находяща се в гр. Дряново, ул. „Гурко" №9 /девет/, със застроена площ 57,43 /петдесет и седем цяло четиридесет ...

Вила ДРЯНОВО

Вила ДРЯНОВО

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 20 кв.м.

местност "Манга"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.12.2017 до 10.01.2018
Обявяване на: 2018-01-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.45.80 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка четиридесет и пет точка осемдесет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18 ...

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Двустаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 19710.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 74 кв.м.

ул."Успех"бл.7, вх.А, ет.6, ап.9
Окръжен съд: Габрово
Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
Обявяване на: 2017-12-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с кадастрален идентификатор 23947.501.968.1.9 по кадастралната карта на гр.Дряново с адрес: гр.Дряново, ул.”Успех”бл.7, вх.А,ет.6, ап.9 с обща площ 74,19 кв. ...

Производствен имот ДРЯНОВО

Производствен имот ДРЯНОВО

Цена: 40500.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 262 кв.м.

ул."Стефан Лафчиев"№6
Окръжен съд: Габрово
Срок: 08.11.2017 до 08.12.2017
Обявяване на: 2017-12-11
272/2441 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 23947.501.204 целият с площ 2441 кв.м., находящ се в гр.Дряново, ул.”Стефан Лафчиев”№6 при граници за ПИ : ПИ 23947.501 ...

Гараж ДРЯНОВО

Гараж ДРЯНОВО

Цена: 880.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 12 кв.м.

жк Априлци, бл. 9, вх. А, ет. 1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 11.10.2017 до 11.11.2017
Обявяване на: 2017-11-12
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1859.1.14, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастр ...

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Тристаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 4640.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ул. жк Априлци, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап.1
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.1848.2.1, находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо ...

Търговски имот ДРЯНОВО

Търговски имот ДРЯНОВО

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 16828 кв.м.

ул."Шипка" № 209
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10
КОНТРОЛНО ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ, въведен в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 124 от 16.07.2001г. на Началника РДНСК - Габрово, с площ от 163,80 квадратни м ...

Къща ДРЯНОВО

Къща ДРЯНОВО

Цена: 230000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 353 кв.м.

ул."Васил Левски" 46
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10
Описание по кадастрална скица: Поземлен имот с идентификатор 23947.501.419, находящ се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово. По кадастрална карта и кадастралните р ...

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Многостаен апартамент ДРЯНОВО

Цена: 11700.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 96 кв.м.

ул."Марко Марчевски" 21, ет. 3, ап. 21
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 2017-11-10
СОС в сграда с идентификатор 23947.501.21.1.3 с адрес гр. Дряново, ул. „Марко Марчевски“ №21, ет.3, ап.3. СО се намира в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор ...

Други ДРЯНОВО

Други ДРЯНОВО

Цена: 130000.00 лв.

Населено място: ДРЯНОВО
Квадратура 633 кв.м.

ул. "Шипка"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 03.09.2017 до 03.10.2017
Обявяване на: 2017-10-04
СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастра ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси дряново чси дряново имоти дряново имоти в дряново дряново имоти село соколово община дряново голямо дряново къщи в дряново