Чси Имоти > Девин >

ЧСИ Девин

Всички имоти в Девин от ЧСИ

Офис ДЕВИН

Цена: 56197.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение", ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Къща ДЕВИН

Къща ДЕВИН

Цена: 131394.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

УЛ. "БАЛКАНСКА" №5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. н ...

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 29592.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 26272.80 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

УЛ. "РОДОПИ" №24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 1 ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 195.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4520 кв.м.

1/5 идеална част, м. ЛИЛОВО
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.16.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 100.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4246 кв.м.

1/6 идеална част, м. ЗАПЪТ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.37.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № ...

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 101.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 5877 кв.м.

1/6 идеална част, м. ЮРТА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.9.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 19584.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 72 кв.м.

УЛ. "ЗДРАВЕЦ" №6
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнит ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 62441.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение" № 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 11032.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. "ТИНТЯВА" №14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ненанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, с площ от 80.00 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Девин, ЕКАТТ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 32322.24 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

УЛ "ВЪСТАНИК" №16, ЕТ.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 19575.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 99 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.506.205.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 32880.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Къща ДЕВИН

Къща ДЕВИН

Цена: 131023.44 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. н ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 65430.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение" № 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 29192.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Родопи № 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 1 ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 29192.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Родопи № 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.10.2019 до 05.11.2019
Обявяване на: 2019-11-06
3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 1 ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 35913.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. Въстаник № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 2019-10-15
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 12045.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. Тинтява № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 31824.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 8185.68 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Детелина № 6, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 226.80 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 1573 кв.м.

местност Равня
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
½ (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.148.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № Р ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 187.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 1298 кв.м.

МЕСТНОСТ РАВНЯ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
½ (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.148.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 100.08 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4262 кв.м.

МЕСТНОСТ ЗАПЪТ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.37.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № Р ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 105.84 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 5877 кв.м.

местност Юрта
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.9.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 195.12 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4520 кв.м.

местност Лилово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.16.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 20448.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 72 кв.м.

ул. Здравец № 6
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнит ...

Къща ДЕВИН

Къща ДЕВИН

Цена: 145581.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. н ...

Гараж ДЕВИН

Гараж ДЕВИН

Цена: 5465.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. на Изпъл ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 72699.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. Освобождение ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 13384.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. Тинтява № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 30964.50 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Родопи № 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 1 ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 35360.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 252.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 1573 кв.м.

местност: Равня
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
½ (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.148.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 208.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 1298 кв.м.

местност: Равня
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
½ (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.148.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 111.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4262 кв.м.

местност: Запът
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.37.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № Р ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 117.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 5877 кв.м.

местност: Юрта
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.9.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 117.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 5877 кв.м.

местност: Юрта, 1/6 (една шеста) идеални части
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.05.2019 до 02.06.2019
Обявяване на: 2019-06-03
1/6 (една шеста) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.9.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 216.80 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 4520 кв.м.

местност: Лилово, 1/5 (една пета) идеални части
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
1/5 (една пета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.16.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- ...

Парцел ДЕВИН

Парцел ДЕВИН

Цена: 9465.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 493 кв.м.

ул. Младежка № 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-1890/18.12.2009 г. на Изпълнителния ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 9095.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Детелина № 6, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. См ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 13032.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Бор № 13, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
Обявяване на: 2019-07-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12. ...

Търговски имот ДЕВИН

Търговски имот ДЕВИН

Цена: 226800.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 167 кв.м.

ул. "Първи май"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1611 (хиляда шестстотин и единадесет) по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян /одобрен със заповед № РД 1004/06.10.1980г./, с трайно ползване „поземлен имот“, с ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 68895.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение", ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 38900.16 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. Въстаник № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Търговски имот ДЕВИН

Търговски имот ДЕВИН

Цена: 252000.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 167 кв.м.

гр. Девин, ул. "Първи май"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1611 /хиляда шестстотин и единадесет/ по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян /одобрен със заповед № РД 1004/06.10.1980 г./, с трайно предназначение „населени ме ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 34405.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

УЛ. РОДОПИ № 24
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
3/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.501.497 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 1 ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 111 кв.м.

гр. Девин, ул. "Опълченска" № 6, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 90 /деветдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към сград ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 34344.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 76550.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. Освобождение, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 2019-04-17
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 13370.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. Тинтява № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.03.2019 до 10.04.2019
Обявяване на: 2019-04-11
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Гараж ДЕВИН

Гараж ДЕВИН

Цена: 7223.04 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. на Изпъл ...

Къща ДЕВИН

Къща ДЕВИН

Цена: 154063.44 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. н ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 43222.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. Въстаник № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 9779.76 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Детелина № 6, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 13046.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Бор № 13, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12. ...

Парцел ДЕВИН

Парцел ДЕВИН

Цена: 9465.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 493 кв.м.

ул. Младежка № 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.01.2019 до 27.02.2019
Обявяване на: 2019-02-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-1890/18.12.2009 г. на Изпълнителния ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.12.2018 до 30.01.2019
Обявяване на: 2019-01-31
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 111 кв.м.

гр. Девин, ул. "Опълченска" № 6, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.12.2018 до 30.01.2019
Обявяване на: 2019-01-31
ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 90 /деветдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към сград ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 66911.62 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 744 кв.м.

ул. "Старо село"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.10 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка десет/ по кадастралната карта ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 7810.37 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 52 кв.м.

ул. "Старо село"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.12.2018 до 10.01.2019
Обявяване на: 2019-01-11
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.8 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 14856.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. Тинтява № 14, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.12.2018 до 22.01.2019
Обявяване на: 2019-01-23
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Къща ДЕВИН

Къща ДЕВИН

Цена: 171181.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 88 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. н ...

Гараж ДЕВИН

Гараж ДЕВИН

Цена: 8025.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. Балканска № 5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 20465.502.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009г. на Изпъл ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 10866.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Детелина № 6, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 46549.44 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. Въстаник № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. См ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 46549.44 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. Въстаник № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. См ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 14856.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

ул. Тинтява № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 14496.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

ул. Бор № 13, ет. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12 ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 73190.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение", ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
Обявяване на: 2018-12-21
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 35712.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 111 кв.м.

гр. Девин, ул. "Опълченска" № 6, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23
ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 90 /деветдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към сград ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 79237.44 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 744 кв.м.

ОБЛ. СМОЛЯН, ОБЩ. ДЕВИН, ГР. ДЕВИН, УЛ. "СТАРО СЕЛО"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.10 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка десет/ по кадастралната карта ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 9249.12 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 52 кв.м.

ОБЛ. СМОЛЯН, ОБЩ. ДЕВИН, ГР. ДЕВИН, УЛ. "СТАРО СЕЛО"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.8 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 51721.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Въстаник" № 16, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 2018-10-05
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 111 кв.м.

гр. Девин, ул. "Опълченска" № 6, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 2018-09-11
ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ 90 /деветдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПЪРВИ ЕТАЖ от ЖИЛИЩНА ПРИСТРОЙКА към сград ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 18151.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. ТИНТЯВА №14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 81322.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение" ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
Обявяване на: 2018-10-16
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 23120.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 110 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гимназиална" № 21
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание О ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 39680.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю Войвода" № 36, ет.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
Обявяване на: 2018-08-24
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 16754.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

УЛ. БОР №13, ЕТ.1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12. ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 88041.60 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 744 кв.м.

ул."Старо село" № 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.10 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка десет/ по кадастралната карта ...

Производствен имот ДЕВИН

Производствен имот ДЕВИН

Цена: 10276.80 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 52 кв.м.

ул."Старо село" № 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 2018-08-14
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 20465.505.1564.7 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и пет точка хиляда петстотин шестдесет и четири точка седем/ по кадастралната карта ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 11264.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 2018-09-14
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Вила ДЕВИН

Вила ДЕВИН

Цена: 20327.20 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 35 кв.м.

М. БАРАКЛИИ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
Обявяване на: 2018-08-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителн ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю войвода" № 36, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 23616.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 110 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гимназиална" № 21
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание О ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 53203.50 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
Обявяване на: 2018-06-15
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 18616.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

УЛ. БОР № 13, ЕТ. 1
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.04.2018 до 31.05.2018
Обявяване на: 2018-06-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12. ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 80432.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение" 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
Обявяване на: 2018-05-16
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Парцел ДЕВИН

Парцел ДЕВИН

Цена: 65894.40 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 2080 кв.м.

УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.505.1300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № Р ...

Парцел ДЕВИН

Парцел ДЕВИН

Цена: 9440.64 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 298 кв.м.

УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.505.1521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № Р ...

Земеделска земя ДЕВИН

Земеделска земя ДЕВИН

Цена: 2753.28 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 478 кв.м.

ПАСИЩЕ, М. ЛЪКИ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.162.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-1 ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 20168.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

УЛ. ТИНТЯВА № 14
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 2018-05-17
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.501.1222.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, общ. Девин, об ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 12516.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 2018-05-11
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 53203.50 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 126 кв.м.

УЛ. ВЪСТАНИК № 16, ЕТ. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.04.2018 до 07.05.2018
Обявяване на: 2018-05-08
ВТОРИ ЕТАЖ /първи жилищен/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 20465.501.1513.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 26240.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 110 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гимназиална" № 21
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ВТОРИ ЕТАЖ /ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ от ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА /състояща се от един избен етаж и два жилищни етажа/, със застроена площ от 110 кв.м. /сто и десет/, построена на основание О ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю войвода" № 36, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Вила ДЕВИН

Вила ДЕВИН

Цена: 22950.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 35 кв.м.

местност БАРАКЛИИ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 2018-04-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.5.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителн ...

Офис ДЕВИН

Офис ДЕВИН

Цена: 89369.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 252 кв.м.

ул. "Освобождение"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 20465.505.1792.1.2 (две, нула, четири, шест, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, седем, девет, две, точка, едно, точка, две) по када ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 12600.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 82 кв.м.

УЛ. ДЕТЕЛИНА № 6, ЕТ. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 2018-02-06
ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смо ...

Етаж от къща ДЕВИН

Етаж от къща ДЕВИН

Цена: 36450.00 лв.

Населено място: ДЕВИН
Квадратура 80 кв.м.

гр. Девин, ул. "Гордю войвода" № 36, ет. 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
Обявяване на: 2018-01-16
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и прилежащото му избено помещение от масивна жилищна сграда, състояща се от един избен и три жилищни етажа, със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., ведно с приспадащ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин