Фабрика в Полски Тръмбеш за 86400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Полски Тръмбеш > Фабрика

Фабрика в Полски Тръмбеш

Допълнителна информация

  Начална цена: 86400.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 360 кв.м.
  Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
  Обявяване: 2020-02-25
  Адрес: ул."Търговска"№1
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за Полски Тръмбеш
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“№1 /едно/, представляващ ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 57354.300.1533.2 /петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, хиляда петстотни тридесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със заповед РД-18-32/08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица №8664/03.10.2013г. на СГКК – гр. Велико Търново, брой етажи 4/ четири/, с предназначение Административна, делова сграда, със застроена площ по скица №15-94177-26.02.2016г. на СГКК гр. Велико Търново от 360 кв.м./триста и шестдесет кв.метра/ и разгърната застроена площ на сградата по нотариален акт 1 595,00 кв.м./хиляда петстотни деветдесет и пет кв.метра/, при разпределение: СУТЕРЕН, разпологен на кота - 2.85/минус две цяло и осемдесет и петстотни/ метра, състоящ се от стълбищна клетка, фоайе с гардероб, умивалня, две тоалетни, главно ел.табло, три склада, коридор за зареждане, помещение за подготовка, умивалня за посуда, кафе-клуб, архив, абонатна и коридор; ПЪРВИ ЕТАЖ, разположен на кота плюс/минус 0 метра, състоящ се от: ветробран, фоайе с рецепция, два гардероба, два офиса, три умивални, зала за хранене, мокър бюфет, кухня, три помещения, хладилна камера, тоалетна, предверие, стълбищна клетка, тераса и рампа: ВТОРИ ЕТАЖ, разположен на кота +3,00 /плюс три/ метра, състоящ се стълбищна клетка, коридор, бизнес зала, шест стаи, предвериеи две тоалетни; ТРЕТИ ЕТАЖ, разположен на кота +6,00 /плюс шест/ метра, състоящ се от: стълбищна клетка, коридор, зала, шест стаи и три тоалетни; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ, разположен на кота +9.00 /плюс девет/ метра, състоящ се от стълбищна клетка, коридор, апартамент /състоящ се дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тоалетна и входно антре/, четири стаи с баня и тоалетна, ОВ помещение и тераса, която сграда е изградена в поземлен имот с идентификатор: 57354.300.1533 /петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, хиляда петстотин тридесет и три/, стар идентификатор: УПИ III - „За складова база и автосервиз“, квартал 90 по предходен план на гр.Полски Тръмбеш и площ на поземления имот 15 770 кв.м./петнадесет хиляди седемстотин и седемдесет кв.метра/, ведно с всички подобрения и приращения върху описания имот/сграда/, както и ведно със съответното на застроената площ на сградата право на строеж върху поземления имот.

Продава Фабрика в Полски Тръмбеш за 86400.00 лв. на търг от ЧСИ