Чси Имоти > Полски Тръмбеш > Жилищна сграда

ЧСИ Полски Тръмбеш

Всички имоти Жилищна сграда в Полски Тръмбеш от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Полски Тръмбеш, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Велико Търново

Жилищна сграда Джулюница

Цена: 21758.40 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ДВОРНО МЯСТО с площ 800 кв.м., представляващо имот № 1288, за който е отреден УПИ XIV – 1288, в кв.98 по плана на с.Джулюница, ул. Роман № 117, заедно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГ ...

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Жилищна сграда ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 22976.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2011 /Две хиляди и единадесет/ в квартал 182 /Сто осемдесет и втори/ по плана на града, застроен и незастроен, целия с площ 86 / Осемдесет и шест/ квадратни метра, част от ...

Жилищна сграда Джулюница

Жилищна сграда Джулюница

Цена: 24176.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 2020-01-30
ДВОРНО МЯСТО с площ 800 кв.м., представляващо имот № 1288, за който е отреден УПИ XIV – 1288, в кв.98 по плана на с.Джулюница, ул. Роман № 117, заедно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГ ...

Жилищна сграда Раданово

Жилищна сграда Раданово

Цена: 23920.00 лв.

Населено място: Раданово
Квадратура 72 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.10.2019 до 17.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК изх. № 204/09.02.2009 г. на Община Полски Тръмбеш от 72 /седемдесет и два/ кв ...

Жилищна сграда ЕЛЕНА

Жилищна сграда ЕЛЕНА

Цена: 12008.00 лв.

Населено място: ЕЛЕНА
Квадратура 1100 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
УПИ ІІ - 306 в кв. 54 по плана на с.Родина, общ.Златарица, с уредени регулационни отношения, с площ от 1100 кв.м., при граници: улица, УПИ ІІІ - 309, УПИ Х - 307 и УПИ І - 305, ведно с изг ...

Жилищна сграда Джулюница

Жилищна сграда Джулюница

Цена: 26690.40 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.09.2019 до 28.10.2019
Обявяване на: 2019-10-29
ДВОРНО МЯСТО с площ 800 кв.м., представляващо имот № 1288, за който е отреден УПИ XIV – 1288, в кв.98 по плана на с.Джулюница, ул. Роман № 117, заедно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГР ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти полски тръмбеш имоти в полски тръмбеш апартаменти полски тръмбеш жилища полски тръмбеш