Търговски имот в ПЛОВДИВ за 85500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Търговски имот

Търговски имот в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 85500.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 51 кв.м.
  Срок: 14.09.2019 до 14.10.2019
  Обявяване: 2019-10-15
  Адрес: гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

СОС с идентификатор 56784.517.3.1.11, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. “КОПРИВЩИЦА” № 36, ет. 1, който самостоятелен обект представлява: СТУДИО ЗА КРАСОТА, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен им от с идентификатор 56784.517.3 с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 50.85 кв.м., ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.517.3.1.12. Под обекта: няма. Над обекта: 56784.517.3.1.13, 56784.517.3.1.2, 56784.517.3.1.1, ВЕДНО с 5, 465 % идеални части от общите части на сградата, съответстващи на 12, 98 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за обекта идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, както и ВЕДНО с 12/205 идеални части от дворното място, в което е построената сградата.

Продава Търговски имот в ПЛОВДИВ за 85500.00 лв. на търг от ЧСИ