Парцел в Жеравна за 6560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Жеравна > Парцел

Парцел в Жеравна

Допълнителна информация

  Начална цена: 6560.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 265 кв.м.
  Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
  Обявяване: 2019-08-02
  Адрес: ПИ 29283.501.104
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Жеравна
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 29283.501.104 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и една точка сто и четири/ с площ по кадастрална карта от 265,00 кв.м. /двеста шестдесет и пет квадратни метра/, а по документ за собственост с площ от 267,00 кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение: ниско застрояване /до 10 метра/ по кадастралната карта на с. Жеравна, общ. Котел, одобрена със заповед № РД-18-11/30.03.2005г. на Агенция по када стъра, при граници: ПИ № 29283.501.102; ПИ № 29283.501.574; ПИ № 29283.501.105; ПИ № 29283.501.103 и ПИ № 29283.501.557.

Продава Парцел в Жеравна за 6560.00 лв. на търг от ЧСИ