Чси Имоти > Жеравна > Бензиностанция

ЧСИ Жеравна

Всички имоти Бензиностанция в Жеравна от ЧСИ

Няма резултати за Бензиностанция в Жеравна, вижте резултати за Бензиностанция в окръжен съд Сливен

Бензиностанция Трапоклово

Цена: 10699.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 22 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Сливен
Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
Обявяване на: 2019-06-27
ИМОТ № 038017 /тридесет и осем хиляди и седемнадесети/, с площ от 1,342 дка /един декар триста четиридесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване – Стопански двор, находящ се в ...

Бензиностанция Младово

Бензиностанция Младово

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: Младово
Квадратура 1220 кв.м.

С. МЛАДОВО, ОБЩ. СЛИВЕН
Окръжен съд: Сливен
Срок: 23.03.2019 до 23.04.2019
Обявяване на: 2019-04-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и двадес ...

Бензиностанция Трапоклово

Цена: 11888.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 22 кв.м.

Стопански двор
Окръжен съд: Сливен
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ИМОТ № 038017 /тридесет и осем хиляди и седемнадесети/, с площ от 1,342 дка /един декар триста четиридесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване – Стопански двор, находящ се в ...

Бензиностанция Младово

Цена: 40575.00 лв.

Населено място: Младово
Квадратура 1220 кв.м.

с. Младово, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 17.09.2016 до 17.10.2016
Обявяване на: 2016-10-18
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и дваде ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 13860.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1747 кв.м.

местност Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 25.04.2016 до 25.05.2016
Обявяване на: 2016-05-26
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.464.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 17325.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1747 кв.м.

местност Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 12.03.2016 до 12.04.2016
Обявяване на: 2016-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.464.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Бензиностанция Младово

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: Младово
Квадратура 1220 кв.м.

с. Младово, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.11.2015 до 14.12.2015
Обявяване на: 2015-12-15
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и дваде ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 36132.88 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 43 кв.м.

местност Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 14.11.2015 до 14.12.2015
Обявяване на: 2015-12-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.464.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 45166.10 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1747 кв.м.

местност Дебелата кория
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.08.2015 до 29.09.2015
Обявяване на: 2015-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.464.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните рег ...

Бензиностанция Младово

Цена: 30000.00 лв.

Населено място: Младово
Квадратура 1220 кв.м.

с. Младово, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 18.04.2015 до 18.05.2015
Обявяване на: 2015-05-19
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и дваде ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 57180.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 115 кв.м.

ул. Сергей Румянцев № 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 22.11.2014 до 22.12.2014
Обявяване на: 2014-12-23
СГРАДА с идентификатор № 67338.527.186.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и седем точка сто осемдесет и шест точка едно/, по кадастралната карта и ...

Бензиностанция Младово

Бензиностанция Младово

Цена: 26820.00 лв.

Населено място: Младово
Квадратура 1220 кв.м.

с. Младово, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.09.2014 до 20.10.2014
Обявяване на: 2014-10-21
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № VII-261 /седми за двеста шестдесет и едно/, находящ се в квартал № 50 /петдесет/ по плана на с. Младово, общ. Сливен, с площ 1 220 /хиляда двеста и дваде ...

Бензиностанция Бяла паланка

Бензиностанция Бяла паланка

Цена: 6000.00 лв.

Населено място: Бяла паланка
Квадратура 1001 кв.м.

с. Бяла, общ. Сливен
Окръжен съд: Сливен
Срок: 20.09.2014 до 20.10.2014
Обявяване на: 2014-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 71475.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 115 кв.м.

ул. Сергей Румянцев № 4
Окръжен съд: Сливен
Срок: 06.09.2014 до 06.10.2014
Обявяване на: 2014-10-07
СГРАДА с идентификатор № 67338.527.186.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и седем точка сто осемдесет и шест точка едно/, по кадастралната карта и ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 7500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

с.Бяла, общ. Сливен, местността "Кючек Дере"
Окръжен съд: Сливен
Срок: 01.06.2014 до 01.07.2014
Обявяване на: 2014-07-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция Самуилово

Бензиностанция Самуилово

Цена: 87660.00 лв.

Населено място: Самуилово
Квадратура 3391 кв.м.

село Самуилово
Окръжен съд: Сливен
Срок: 07.02.2014 до 07.03.2014
Обявяване на: 2014-03-10
ПИ №000148,находящ се в с.Самуилово, общ.Сливен, с площ 3.391 дка, ведно с построената в имота сграда със ЗП 344.53 кв.м, състояща се от склад с площ 44 кв.м., гараж със ЗП 141 кв.м., мага ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

С.БЯЛА местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“
Окръжен съд: Сливен
Срок: 05.10.2013 до 05.11.2013
Обявяване на: 2013-11-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

С.БЯЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 05.10.2013 до 05.11.2013
Обявяване на: 2013-11-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 109575.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 3391 кв.м.

с.Самуилово
Окръжен съд: Сливен
Срок: 03.09.2013 до 03.10.2013
Обявяване на: 2013-10-04
ПИ с №000148, находящ се в с.Самуилово общ.Сливен, с площ 3,391 дка, ведно с построената в имота сграда със ЗП 344.53 кв.м., състояща се от склад с площ 44 кв.м., гараж със ЗП 141 кв.м., м ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 11250.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

С.БЯЛА местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.06.2013 до 30.07.2013
Обявяване на: 2013-07-31
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 97500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

С.БЯЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 30.06.2013 до 30.07.2013
Обявяване на: 2013-07-31
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

с.Бяла местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.04.2013 до 13.05.2013
Обявяване на: 2013-05-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

с.Бяла
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.04.2013 до 13.05.2013
Обявяване на: 2013-05-14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

С.БЯЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.02.2013 до 11.03.2013
Обявяване на: 2013-03-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

С.БЯЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 11.02.2013 до 11.03.2013
Обявяване на: 2013-03-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

с. Бяла местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.12.2012 до 21.01.2013
Обявяване на: 2013-01-22
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

С.БЯЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: 21.12.2012 до 21.01.2013
Обявяване на: 2013-01-22
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 13500.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 1001 кв.м.

с.Бяла местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.09.2012 до 29.10.2012
Обявяване на: 2012-10-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054018 /петдесет и четири хиляди и осемнадесет/, находящ се в местността „КЮЧЮК ДЕРЕ“ в землището на с. Бяла, Общ. Сливен, ЕКАТТЕ 07613, целият с площ 1.001дка /едно цяло ...

Бензиностанция СЛИВЕН

Бензиностанция СЛИВЕН

Цена: 135000.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 240 кв.м.

с.Бяла
Окръжен съд: Сливен
Срок: 29.09.2012 до 29.10.2012
Обявяване на: 2012-10-30
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-77 /дванадесети за седемдесет и седми/, в кв. 6 /шести/ по плана на с. Бяла, Общ. Сливен, целият с площ 750кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти жеравна жеравна имоти жеравна жеравна 2017