Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ за 66512.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 66512.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 126 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес: гр. Ловеч, ж.к. Изгрев, бл. 412, вх. Б, ет. 1
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дванадесет/, вх. Б, ет. 1 / първи/, ап.1 /първи/, който, съгласно схема № 16925/ 11.05.2011г. на СГКК- Ловеч, представлява самостоятелен обект с идентификатор № 43952.510.86.1.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест точка, едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/ със застроена площ на жилището от 126.29 кв.м. /сто двадесет и шест цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, ниво I /едно/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от: две спални, дневна, столова, кухня, килер, баня, тоалетна, входно антре и три тераси, при съседни самостоятелни обекти на апартамента по кадастралната схема: на същия етаж- 43952.510.86.1.10, под обекта- 43952.510.86.1.8, 43952.510.86.1.7, 43952.510.86.1.6 и 43952.510.86.1.9, над обекта: 43952.510.86.1.13, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 11.49 кв.м. /единадесет цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници на избеното помещение по документ за собственост: на изток- избено помещение № 2, на запад-асансьор, на юг- коридор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 19.81 кв.м. /деветнадесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ при граници на таванското помещение по документ за собственост: на изток- таванско помещение № 2 и коридор, на запад- асансьор, на юг- коридор и заедно с припадащите се 4.77267 % /четири цяло и седемдесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем стохилядни процента/ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и десет точка осемдесет и шест/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 671/16=

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]

Продава Многостаен апартамент в ЛОВЕЧ за 66512.00 лв. на търг от ЧСИ