Чси Имоти > Ловеч > Земеделска земя

ЧСИ Ловеч

Всички имоти Земеделска земя в Ловеч от ЧСИ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 5105.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4438 кв.м.

местност "Гюргевец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
35. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.312.58 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, триста двадесет и пет, точка, петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 6348.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 6057 кв.м.

местност "Рещене"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
34. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.485.12 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, четиристотин осемдесет и пет, точка, дванадесет) по кадастралната карта и кадастрални ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 3115.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 2535 кв.м.

местност "Фарфалийското"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.520.299 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, петстотин и двадесет, точка, двеста деветдесет и девет) по кадастралната карта и к ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 27502.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 9000 кв.м.

местност "Маданското"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
32. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални р ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 192.24 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Равнището(И)"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 98.64 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Ташкипри"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-07
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 722.16 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Ташкипри"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1500 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.188.4 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: местно ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 213.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.

гр. Ловеч, местност "РАВНИЩЕТО/И/"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 109.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.

гр. Ловеч, местност "ТАШКИПРИ"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и деветнадесет, точка, пет) по кадастра ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 802.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.

гр. Ловеч, местност "ТАШКИПРИ"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 27906.48 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 9000 кв.м.

гр. Ловеч, местност " Маданското "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални регис ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

съдия изпълнител ловеч имоти в ловеч от съда апартаменти ловеч съда имоти в ловеч от съда съдия изпълнител ловеч чси ловеч апартаменти ловеч съда чси ловеч ивелина чси ловеч румен димитров частен съдебен изпълнител ловеч