Многостаен апартамент в Кошарица за 56232.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кошарица > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Кошарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 56232.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 143 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: с. Кошарица, Бей Вю Вилас
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за Кошарица
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 39164.15.41.5.1 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, точка, четиридесет и едно, точка, пет, точка, едно/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-29/25.07.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 142.64 кв.м /сто четиридесет и две цяло и шестдесет и четири квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, прилежащи части: 69. 408% /шестдесет и девет цяло четиристотин и осем хиледни проценти/ ид.ч от общите части на сградата, с адрес на имота: с. Кошарица, п.к 8224, Бей Вю Вилас, ет. 1, ап. 5А, при съседни обекти в сградата: ниво 1: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво2: на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: 39164.15.41.5.2, който имот попада в СГРАДА № 5 /пет/, с идентификатор № 39164.15.41.5 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, точка, четиридесет и едно, точка, пет/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 39164.15.41 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, точка, четиридесет и едно/-

Продава Многостаен апартамент в Кошарица за 56232.00 лв. на търг от ЧСИ