Многостаен апартамент в Кошарица за 50040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кошарица > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Кошарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 50040.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 126 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: с. Кошарица, Бей Вю Вилас
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за Кошарица
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 39164.15.27.8.2 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, двадесет и седем, точка, осем, точка, две/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-29/25.07.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 126.00 кв.м /сто двадесет и шест квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2, с адрес на имота: с. Кошарица, п.к 8224, Бей Вю Вилас, ет. 2 , ап. 3В; при съседни обекти в сградата: ниво1 - на същия етаж: 39164.15.27.8.3, под обекта: 39164.15.27.8.1, над обекта: няма, ниво2 – на същия етаж – няма; под обекта: няма; над обекта: няма, който имот попада в СГРАДА № 8 /осем/, с идентификатор № 39164.15.27.8 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, двадесет и седем, точка, осем/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 39164.15.27 /тридесет и девет хиляди сто шестдесет и четири, точка, петнадесет, точка, двадесет и седем/,

Продава Многостаен апартамент в Кошарица за 50040.00 лв. на търг от ЧСИ