Къща в Жеравна за 50016.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Жеравна > Къща

Къща в Жеравна

Допълнителна информация

  Начална цена: 50016.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 86 кв.м.
  Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
  Обявяване: 2019-08-02
  Адрес: ПИ 29283.501.104
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Жеравна
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 29283.501.104.2 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка сто и четири точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/30.03.2005г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: с. Жеравна, п.к. 8988, ул. Неизвестна, със застроена площ по кадастрална карта 86,00 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда–едно фамилна, която сграда по документ за собственост представлява жилищна сграда /по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека - КЪЩА ЗА ГОСТИ/, двуетажна, състояща се от мазе с площ 34,00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, застроена площ на етажа 59,75 кв.м. /петдесет и девет цяло и седемдесет и пет квадратни метра/, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 29283.501.104 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и една точка сто и четири/ И КОЯТО СГРАДА съгласно протокол за опис и приетото писмено заключение на вещо лице, което е неразделна част от протокола за опис,РЕАЛНО представлява ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 57,20 кв.м. /петдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/ – съгласно измерване на вещо лице, открита /по архитектурен проект е предвидена за закрита - остъклена/ веранда с площ от 27,605 кв.м. /двадесет и седем цяло шестстотин и пет квадратни метра/, която фактически се явява покрив на съществуващото мазе /склад/ с площ от 32,55 кв.м. /тридесет и две цяло петдесет и пет стотни квадратни метра/, което мазе е разделено на две помещения.

Продава Къща в Жеравна за 50016.00 лв. на търг от ЧСИ