Земеделска земя в Рибарица за 352.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рибарица > Земеделска земя

Земеделска земя в Рибарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 352.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 10 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: с.Рибарица, местност "Павлова Полица"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Рибарица
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

2. 1/7 /ЕДНА СЕДМА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЛИВАДА В МЕСТНОСТТА „ПАВЛОВА ПОЛИЦА“ с площ от 10.381 дка (десет декара и триста осемдесет и един кв.м.), седма категория, съставляващ имот № 154009 (сто петдесет и четири хиляди и девет) по картата ...

Продава Земеделска земя в Рибарица за 352.00 лв. на търг от ЧСИ