Земеделска земя в Рибарица за 952.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рибарица > Земеделска земя

Земеделска земя в Рибарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 952.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 28 кв.м.
  Срок: 18.07.2020 до 18.08.2020
  Обявяване: 2020-08-19
  Адрес: с.Рибарица, местност "Нешов рът"
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Рибарица
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1. 1/7 /ЕДНА СЕДМА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЛИВАДА В МЕСТНОСТТА „НЕШОВ РЪТ“ с площ от 27.793 дка (двадесет и седем дка и седемстотин деветдесет и три кв.м.), девета категория, съставляващ имот № 050020 (петдесет хиляди и двадесет) по картата на землището, съответстващ на ливада с идентификатор № 62579.50.20 /шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петдесет, точка, двадесет/, при граници и съседи: имот № 050021 на наследници на Васил Пеев Дочев, имот №050009 на наследници на Тихол Тодор ов Тихолов, имот №050019 на наследници на Вълко Георгиев Василев, имот №050024 на наследници на Марин Василев Николов.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1127/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

Продава Земеделска земя в Рибарица за 952.00 лв. на търг от ЧСИ