Етаж от къща в Куклен за 10720.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Куклен > Етаж от къща

Етаж от къща в Куклен

Допълнителна информация

  Начална цена: 10720.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II- 311, в квартал 12 по регулационния план на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № 44/1967г.,
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за Куклен
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II- 311, в квартал 12 по регулационния план на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № 44/1967г., целият застроен и незастроен с площ от 588,00 квадратни метра, ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 70,00 квадратни метра и 1/2 /една втора/ идеална част от ТАВАНСКИ ЕТАЖ, със застроена площ от 70,00 квадратни метра, които втори жилищен и тавански етажи са построени в ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 70,00 квадратни метра, съгласно Удостоверение за степен на завършеност с изх. № 4355 от 17.12.2015г., издадено от Община Куклен Дирекция „УТС Е и ХД” и Удостоверение за търпимост № 01/2016г. от 07.01.2016г. с изх.№ 5567 #1 от 12.01.2016г. издадено от Община Куклен Дирекция „УТС Е и ХД”, и са със 100% степен на завършеност, построени съгласно одобрени проекти и строително разрешение № 156 от 08.04.1959г., издадено от ГНС-Пловдив и попадат в приложното поле на § 16, ал.1 и § 127, ал.1 от ПР на ЗУТ, както и съответните идеални части от общите части на сградата, при граници на УПИ: улица, УПИ I – 312 и УПИ III – 310.

Продава Етаж от къща в Куклен за 10720.00 лв. на търг от ЧСИ