Чси Имоти > Куклен > Автомивка

ЧСИ Куклен

Всички имоти Автомивка в Куклен от ЧСИ

Няма резултати за Автомивка в Куклен, вижте резултати за Автомивка в окръжен съд Пловдив

Автомивка АСЕНОВГРАД

Цена: 31600.00 лв.

Населено място: АСЕНОВГРАД
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 2018-04-12
ИД 20178250400424, Поземлен имот с идентификатор 00702.535.184 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, три, пет, точка, едно, осем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Автомивка Брезово

Автомивка Брезово

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 – КОНТРОЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. И №291/2004г., целият застроен и незастроен с площ от 3000 кв
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.06.2014 до 28.07.2014
Обявяване на: 2014-07-29
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 – КОНТРОЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. ...

Автомивка Брезово

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 – КОНТРОЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. И №291/2004г., целият застроен и незастроен с площ от 3000 кв
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 23.03.2014 до 23.04.2014
Обявяване на: 2014-04-24
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 – КОНТРОЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. ...

Автомивка Брезово

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.11.2013 до 09.12.2013
Обявяване на: 2013-12-10
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 – КОНТРОЛНО - ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. ...

Автомивка Поповица

Автомивка Поповица

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 3100 кв.м.

Урегулиран поземлен имот № 025008, одобрен със Заповед на Кмета на Община Садово №19/09,04,2003г и издаденото въз основа на същата Решение № 6/23,05,2003г на Комисията по ЗЗ, находящ се в местността Юрията, в землището на с. Поповица, общ. Садово, об
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 26.08.2013 до 26.09.2013
Обявяване на: 2013-09-27
Урегулиран поземлен имот № 025008, одобрен със Заповед на Кмета на Община Садово №19/09,04,2003г и издаденото въз основа на същата Решение № 6/23,05,2003г на Комисията по ЗЗ, находящ се в ...

Автомивка Поповица

Автомивка Поповица

Цена: 67500.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 3100 кв.м.

АВТОСАЛОН, ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ АВТОМИВКА, УПИ 025008
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 20.11.2012 до 20.12.2012
Обявяване на: 2012-12-21
Урегулиран поземлен имот № 025008, одобрен със Заповед на Кмета на Община Садово №19/09,04,2003г и издаденото въз основа на същата Решение № 6/23,05,2003г на Комисията по ЗЗ, находящ се в ...

Автомивка Брезово

Цена: 96420.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

КОНТРОЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.10.2012 до 07.11.2012
Обявяване на: 2012-11-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 - КОНТРОЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. И ...

Автомивка Поповица

Автомивка Поповица

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 3100 кв.м.

Автосалон, диагностичен пункт и автомивка
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 01.09.2012 до 01.10.2012
Обявяване на: 2012-10-02
Урегулиран поземлен имот № 025008, одобрен със Заповед на Кмета на Община Садово №19/09,04,2003г и издаденото въз основа на същата Решение № 6/23,05,2003г на Комисията по ЗЗ, находящ се в ...

Автомивка Брезово

Автомивка Брезово

Цена: 96420.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 16.06.2012 до 16.07.2012
Обявяване на: 2012-07-17
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 - КОНТРОЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. И ...

Автомивка Поповица

Цена: 112500.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 3100 кв.м.

местността „Юрията”
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 11.06.2012 до 11.07.2012
Обявяване на: 2012-07-12
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 025008, одобрен със Заповед на Кмета на Община Садово № 19/ 09.04.2003г. и издаденото въз основа на същата Решение № 6/23.05.2003г. на Комисията по ЗЗ, находящ с ...

Автомивка Брезово

Автомивка Брезово

Цена: 120525.00 лв.

Населено място: Брезово
Квадратура 3000 кв.м.

СТОПАНСКИ ДВОР
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.04.2012 до 08.05.2012
Обявяване на: 2012-05-09
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ-1276 - КОНТРОЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, АВТОМИВКА, от квартал 113 по регулационния план на гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №06/1992г. И ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

община куклен търгове община куклен търгове имоти куклен имоти в куклен имоти в куклен 2017 куклен имоти земеделска земя куклен къщи в куклен имоти община куклен