Етаж от къща в ЛОВЕЧ за 56160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Етаж от къща

Етаж от къща в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 56160.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 103 кв.м.
  Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
  Обявяване: 2019-10-07
  Адрес: гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" № 53
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и девет), с адрес на имота гр. Ловеч, ул. „Христо Ботев“ № 53, целият с площ от 250 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м.), стар идентификатор: УПИ VI – 529, кв. 32, при граници и съседи: 43952.506.8301, 43952.506.532, 43952 .506.8361, 43952.506.528, заедно и РЕАЛНО с целия ВТОРИ ЕТАЖ от построената върху имота двуетажна масивна жилищна сграда, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 43952.506.529.1.2, намиращ се в сграда с идентификатор № 43952.506.529.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.529, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 103.03 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 43952.506.529.1.1, над обекта – няма.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1482/2016г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

Продава Етаж от къща в ЛОВЕЧ за 56160.00 лв. на търг от ЧСИ