Етаж от къща в ЛОВЕЧ за 26481.60 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Етаж от къща

Етаж от къща в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 26481.60 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 65 кв.м.
  Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
  Обявяване: 2019-09-16
  Адрес: гр. Ловеч, ул. "Харманска" № 57/5
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

153/635 /сто петдесет и три върху шестстотин тридесет и пет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с идентификатор 43952.507.610 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет/ по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: ул. „Харманска“ № 57/5 /петдесет и седем/пет/, целият с площ по ски ца от 639 /шестстотин тридесет и девет/ кв. м., по нотариален акт с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв. м., заедно и РЕАЛНО С ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в източната част на имота, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.507.610.4.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, четири , точка, едно/, попадащ в сграда с идентификатор 43952.507.610.4 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, четири/, със застроена площ по скица от 65 /шестдесет и пет/ кв. м., състоящ се от СТАЯ, КУХНЯ с НИША, коридор със стълбище, с отделен вход за етажа, заедно и реално с МАЗА и целия ТАВАН, заедно и реално с построената в югозападната част от имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА ПОСТРОЙКА с тоалетна, с идентификатор 43952.507.610.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и седем, точка, шестстотин и десет, точка, три/, при съседи на целия имот по скица: Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.607, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.609, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.611, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.608, Ниско застрояване /до 10 м./ 43952.507.9601, 43952.507.9648.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 20198790400136

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

Продава Етаж от къща в ЛОВЕЧ за 26481.60 лв. на търг от ЧСИ