Други в ЛОВЕЧ за 53020.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Други

Други в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 53020.80 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 357 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-170/29.04.2010 г. на ...

Продава Други в ЛОВЕЧ за 53020.80 лв. на търг от ЧСИ