Error. Евтини Къща в С. Красен от ЧСИ

Чси Имоти > С. Красен > Къща

ЧСИ С. Красен

Всички имоти Къща в С. Красен от ЧСИ

Парцел с къща с. Красен

Цена: 11592.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1340 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 10.05.2024 до 10.06.2024
Обявяване на: 2024-06-11
Недвижим имот, находящ се в село Красен, община Ген.Тошево, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1340 кв.м., представляващо имот с планоснимачен номер 499 /четиристоти деветдесет и девет/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 4694.40 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 22.03.2024 до 22.04.2024
Обявяване на: 2024-04-23
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Цена: 5216.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.12.2023 до 18.01.2024
Обявяване на: 2024-01-19
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 5840.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 18.12.2023 до 18.01.2024
Обявяване на: 2024-01-19
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 6192.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 12.09.2023 до 12.10.2023
Обявяване на: 2023-10-13
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 5796.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 12.09.2023 до 12.10.2023
Обявяване на: 2023-10-13
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Цена: 12880.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1340 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 24.07.2023 до 24.08.2023
Обявяване на: 2023-08-25
Недвижим имот, находящ се в село Красен, община Ген.Тошево, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1340 кв.м., представляващо имот с планоснимачен номер 499 /четиристоти деветдесет и девет/, ...

Къща с парцел с. Красен

Къща с парцел с. Красен

Цена: 2960.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 21.07.2023 до 21.08.2023
Обявяване на: 2023-08-22
Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. номер 266, включен в УПИ IV ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 6880.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.06.2023 до 13.07.2023
Обявяване на: 2023-07-14
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Цена: 6440.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 13.06.2023 до 13.07.2023
Обявяване на: 2023-07-14
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 14616.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1340 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 11.04.2023 до 11.05.2023
Обявяване на: 2023-05-12
Недвижим имот, находящ се в село Красен, община Ген.Тошево, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1340 кв.м., представляващо имот с планоснимачен номер 499 /четиристоти деветдесет и девет/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 6746.40 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.03.2023 до 06.04.2023
Обявяване на: 2023-04-07
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 7560.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 06.03.2023 до 06.04.2023
Обявяване на: 2023-04-07
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 16240.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1340 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 23.01.2023 до 23.02.2023
Обявяване на: 2023-02-24
Недвижим имот, находящ се в село Красен, община Ген.Тошево, област Добрич, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 1340 кв.м., представляващо имот с планоснимачен номер 499 /четиристоти деветдесет и девет/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 8400.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 01.11.2022 до 01.12.2022
Обявяване на: 2022-12-02
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 7496.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 01.11.2022 до 01.12.2022
Обявяване на: 2022-12-02
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 7848.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 8720.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.04.2022 до 19.05.2022
Обявяване на: 2022-05-20
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 10000.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 19.04.2022 до 19.05.2022
Обявяване на: 2022-05-20
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Къща с. Красен

Къща с. Красен

Цена: 3312.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 16.02.2022 до 16.03.2022
Обявяване на: 2022-03-17
Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. номер 266, включен в УПИ IV ...

Къща с. Красен

Къща с. Красен

Цена: 3680.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. номер 266, включен в УПИ IV ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 11160.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 07.09.2021 до 07.10.2021
Обявяване на: 2021-10-08
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 9720.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 07.09.2021 до 07.10.2021
Обявяване на: 2021-10-08
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 74480.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 660 кв.м.

ИД 171/2020г. - с. Красен, общ. Иваново, ул. Малчика № 8
Окръжен съд: Русе
Срок: от 30.08.2021 до 30.09.2021
Обявяване на: 2021-10-01
...

Къща с. Красен

Къща с. Красен

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. номер 266, включен в УПИ IV ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1195 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 29.06.2021 до 29.07.2021
Обявяване на: 2021-07-30
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1195,00 /хиляда сто деветдесет и пет/ квадратни метра, част от имот с пл.номер378 /триста седемдесет и осем/, ...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 8080.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1365 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 21.06.2021 до 21.07.2021
Обявяване на: 2021-07-22
...

Парцел с къща с. Красен

Парцел с къща с. Красен

Цена: 12400.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 1660 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 29.06.2021 до 29.07.2021
Обявяване на: 2021-07-30
- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреде ...

Къща с. Красен

Къща с. Красен

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: с. Красен
Квадратура 54 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: от 26.04.2021 до 26.05.2021
Обявяване на: 2021-05-27
Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. номер 266, включен в УПИ IV ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград