Парцел с къща в с. Красен за 6880.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Красен > Парцел с къща

Парцел с къща в с. Красен

Допълнителна информация

  Начална цена: 6880.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 1660 кв.м.
  Срок: от 13.06.2023 до 13.07.2023
  Обявяване: 2023-07-14
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Красен
Всички имоти на ЧСИ

- ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Красен, общ. Генерал Тошево, област Добрич, с площ от 1660 кв.м. /хиляда шестстотин и шестдесет квадратни метра/, част от имот с пл. номер 1 /първи/, за която е отреден УПИ III-1 /трети за имот с планоснимачен номер първи/, в кв. 51 /квартал петдесет и първи/ по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: УПИ II-1; УПИ IV-3; УПИ VIII-3 и улица, ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 78,50 кв.м. /седемдесет и ос ем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състояща се от три стаи, салон, кухня и изба със светла площ от 10,50 кв.м. /десет цяло и петдесет стотник квадратни метра/ и ПОЛУМАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:  1. Възбрана, вписана в СВ гр. Генерал Тошево под номер 45, том 1, вх.рег.номер526/17.03.2021г. по настоящото изпълнително дело.

Продава Парцел с къща в с. Красен за 6880.00 лв. на търг от ЧСИ