error гр. Пловдив Евтини Многостаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Многостаен апартамент

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Многостаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 148000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

ул. Родопи, №45
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.01.2023 до 16.02.2023
Обявяване на: 2023-02-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.523.3177.1.56 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, три, едно, седем, седем, точка, едно, точка, пет, шест) съгласно ка ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 101600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 99 кв.м.

ул. "Д-р Селимински" № 14, ет.5, ап.7
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.511.2.7 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка пет едно едно точка две точка седем/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. П ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.12.2022 до 20.01.2023
Обявяване на: 2023-01-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.521.325.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, три, две, пет, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и ка ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 181970.62 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 143 кв.м.

ул. „Средец” № 65
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 169 кв.м.

ул. „Тодор Александров“ № 44, ет. 6, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 234000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

ул. Райно Попович № 6, вх. В, ет. 5, ап. 10/6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2022 до 08.12.2022
Обявяване на: 2022-12-09
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 135200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 269, вх.Б, ет.6, ап.21/:52
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.10.2022 до 21.11.2022
Обявяване на: 2022-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификаторномер 56784.540.104.2.21 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, едно нула четири, точка, две, точка, две едно) по кадастралната карта и ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 83200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

гр. Пловдив, район Тракия, п.к. 4000, ж.к. Тракия, блок 269, вх. Б, ет.6, ап.21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.09.2022 до 12.10.2022
Обявяване на: 2022-10-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификаторномер 56784.540.104.2.21 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, едно нула четири, точка, две, точка, две едно) по кадастралната карта и ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 169 кв.м.

ул. „Тодор Александров“ № 44, ет. 6, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.08.2022 до 13.09.2022
Обявяване на: 2022-09-14
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 392000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 180 кв.м.

гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски" № 5, ет.2, ап.1 и ап.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.02.2022 до 01.03.2022
Обявяване на: 2022-03-02
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 13440.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 80 кв.м.

ул.Студенец №3-а, бл.9 /девет/, вх.В, ет.1 /първи/, ап.5 /пет/
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2021 до 08.12.2021
Обявяване на: 2021-12-09
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.4608.1.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, четири, шест, нула, осем, точка, едно, т ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 282168.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 146 кв.м.

гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, вх. Е, ет. 6, ап. Е13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.10.2021 до 25.11.2021
Обявяване на: 2021-11-26
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 313520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 146 кв.м.

гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, вх. Е, ет. 6, ап. Е13
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.08.2021 до 09.09.2021
Обявяване на: 2021-09-10
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 121680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 117 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 03.07.2021 до 03.08.2021
Обявяване на: 2021-08-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.530.2243.2.23 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка две хиляди двеста четиридесет и три точка ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 392000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 180 кв.м.

ул. "Кочо Честименски" №5, ет.2, ап.1 и ап.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.04.2021 до 27.05.2021
Обявяване на: 2021-05-28
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 29600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 112 кв.м.

ул. "Цар Асен" № 33, бл.А, ет.5, ап.10/19, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.03.2021 до 15.04.2021
Обявяване на: 2021-04-16
1/6 (една шеста) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2217.1.19 /пет шест седем осем четири, точка, пет две три, точка, две две едно седем, точка, едно, точка, едно д ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 52800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 82 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Ландос 28, бл.217, вх. Ж, ет.7, ап.19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.03.2021 до 14.04.2021
Обявяване на: 2021-04-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификаторномер 56784.526.62.2.19 (пет шест седем осем четири, точка, пет две шест, точка, шест две, точка, две, точка, едно девет) по кадастралната карта и кадастрал ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 114480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 127 кв.м.

ул. „Пере Тошев“ № 77
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Обявяване на: 2021-03-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.2243.1.16 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, две, четири, три, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралнат ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 342400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 263 кв.м.

ул.Княз Александър I № 35, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 435744.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 263 кв.м.

ул.Княз Александър I № 35, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.11.2020 до 17.12.2020
Обявяване на: 2020-12-18
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград