Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 96800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 96800.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 93 кв.м.
  Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
  Обявяване: 2019-10-03
  Адрес: ж.к"Тракия",бл.209,вх.А,ет.5,ап.13/41
  ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
  Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
  Email: office@kpavlov.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.994.3.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и четиридесет, точка деветстотин деветдесет и четири, точка три, точка тринадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота:гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл.209, вх.А, ет.5, ап.13/41, като самостоятелния обект се намира в сграда № 3/три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.994,с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж - 56784.540.994.3.14, под обекта – 56784.540.994.3.10, над обекта - 56784.540.994.3.16, а по титул за собственост имотът представлява: Жилище, апартамент № 41 /четиридесет и едно/, находящо се в гр.Пловдив, ЖР Тракия, жилищен блок № 209-А-1, вх.А на пети етаж, със застроена площ от 93.30 кв.м / деветдесет и три цяло и тридест стотни квадратни метра/, състоящо се от три стаи, столова и готварна, при граници: апартамент № 42 на Дочева, отгоре – апартамент № 51 на Трендафилова, отдолу – апартамент № 31 на Драганска, заедно с прилежащото към него избено помещение № 13, при граници:изба № 15 на Керин, коридор и общо помещение, както и 1.633 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото имущество

Продава Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 96800.00 лв. на търг от ЧСИ