error гр. Пловдив Евтини Магазин в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Магазин

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Магазин в Гр. Пловдив от ЧСИ

Магазин гр. Пловдив

Цена: 240000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 48 кв.м.

гр. Пловдив, ул. Емил де Лавеле №2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.02.2023 до 21.03.2023
Обявяване на: 2023-03-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастра ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 93907.15 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 49 кв.м.

ул. Княз Александър I, №24, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 104341.28 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 49 кв.м.

ул. Княз Александър I, №24, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Магазин гр. Пловдив

Цена: 1192320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 621 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.08.2022 до 07.09.2022
Обявяване на: 2022-09-08
СОС  с идентификатор 56784.507.9560.1.72  по КККР  на гр. Пловдив общ. Пловдив, обл. Пловдив , с адм.адрес гр. Пловдив бул. Дунав 196А, ет.1, обект 1 , който СОС е разположен в сграда н ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.06.2022 до 28.07.2022
Обявяване на: 2022-07-29
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.06.2022 до 28.07.2022
Обявяване на: 2022-07-29
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.06.2022 до 28.07.2022
Обявяване на: 2022-07-29
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 90240.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 87 кв.м.

бул. Марица № 36, етаж -1/минус едно/, обект 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.06.2022 до 13.07.2022
Обявяване на: 2022-07-14
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 192000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 344 кв.м.

ул. „Кукленско шосе" № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.03.2022 до 28.04.2022
Обявяване на: 2022-04-29
½ (една втора) идеална част от: СГРАДА с идентификатор номер 56784.536.831.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, осем, три, едно, точка, осем) по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 131760.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 280 кв.м.

ул. Дилянка № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 03.04.2022 до 03.05.2022
Обявяване на: 2022-05-04
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 76536.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 135 кв.м.

ул. "Иван Рилски" № 62
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.03.2022 до 04.04.2022
Обявяване на: 2022-04-05
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната карта и кадаст ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 36900.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.02.2022 до 28.03.2022
Обявяване на: 2022-03-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем), по кадастралната карта и кадас ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.02.2022 до 28.03.2022
Обявяване на: 2022-03-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, седем), по кадастралната карта и када ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 34200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.02.2022 до 28.03.2022
Обявяване на: 2022-03-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, едно, четири, нула), по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 146400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 280 кв.м.

ул. Дилянка № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.01.2022 до 24.02.2022
Обявяване на: 2022-02-25
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 47680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.12.2021 до 27.01.2022
Обявяване на: 2022-01-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.430.1.75/ петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, четиристотин и тридесет, точка, едно, точ ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 42 кв.м.

гр. Пловдив. ул. "Опълченска" № 14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.12.2021 до 20.01.2022
Обявяване на: 2022-01-21
МАГАЗИН, включващ помещение с полезна площ 27,30 кв.м. (двадесет и седем квадратни метра и тридесет квадратни дециметра), склад с полезна площ 11,75 кв.м. (единадесет квадратни метра и седемдесет и пе ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 288963.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 344 кв.м.

ул. "Кукленско шосе" № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.12.2021 до 21.01.2022
Обявяване на: 2022-01-24
½ (една втора) идеална част от: СГРАДА с идентификатор номер 56784.536.831.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, осем, три, едно, точка, осем) по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 41000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем), по кадастралната карта и кадас ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, седем), по кадастралната карта и када ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 38000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.11.2021 до 16.12.2021
Обявяване на: 2021-12-17
Самостоятелен обект с идентификатор  56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, едно, четири, нула), по кадастралната ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 63200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 28 кв.м.

ул. "Петко Каравелов" 2-а, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Обявяване на: 2021-12-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.1116.2.1 (пет шест седем осем четири точка пет едно осем точка едно едно едно шест точка две точка едно), находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, о ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 40000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 51 кв.м.

ул. ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВ № 38, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.11.2021 до 02.12.2021
Обявяване на: 2021-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.2241.1.46 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири едно точка едно точка четири шест/ по кадастралната карта и кадастр ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 38 кв.м.

гр. Пловдив, район Северен, ул. Полк. Сава Муткуров № 20, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.11.2021 до 07.12.2021
Обявяване на: 2021-12-08
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 13801.04 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 25 кв.м.

ул. Кемера №1, етаж 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.11.2021 до 07.12.2021
Обявяване на: 2021-12-08
1/2 (една втора) идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификаторномер 56784.555.255.7.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет пет пет, точка, две пет пет, точка, седем, точка, едно) по ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 85040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.09.2021 до 21.10.2021
Обявяване на: 2021-10-22
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната карта и кадаст ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 51 кв.м.

ул. ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВ № 38
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.08.2021 до 29.09.2021
Обявяване на: 2021-09-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.2241.1.46 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири едно точка едно точка четири шест/ по кадастралната карта и кадастр ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 43920.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем), по кадастралната карта и када ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, седем), по кадастралната карта и када ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 41760.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, едно, четири, нула), по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 183600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 280 кв.м.

ул. Дилянка № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.09.2021 до 11.10.2021
Обявяване на: 2021-10-12
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 31824.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 38 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Полк. Сава Муткуров" № 20, ет. 1, обект 19/3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.08.2021 до 14.09.2021
Обявяване на: 2021-09-15
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 321070.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 344 кв.м.

ул. "Кукленско шосе" № 21
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.07.2021 до 30.08.2021
Обявяване на: 2021-08-31
½ (една втора) идеална част от: СГРАДА с идентификатор номер 56784.536.831.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, шест, точка, осем, три, едно, точка, осем) по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 55000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 51 кв.м.

ул. ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВ № 38, ет. 1, обект 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.06.2021 до 15.07.2021
Обявяване на: 2021-07-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.2241.1.46 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири едно точка едно точка четири шест/ по кадастралната карта и кадастр ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 280 кв.м.

ул. Дилянка № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.06.2021 до 21.07.2021
Обявяване на: 2021-07-22
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 48800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, осем), по кадастралната карта и кадас ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, седем, седем), по кадастралната карта и када ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, девет, нула, едно, точка, едно, точка, едно, четири, нула), по кадастралната карта ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 18 кв.м.

гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Средец“ № 48
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.06.2021 до 01.07.2021
Обявяване на: 2021-07-02
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 85320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 135 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.05.2021 до 10.06.2021
Обявяване на: 2021-06-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.53.1.20 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, три, точка, едно, точка, две, нула), по кадастралната карта и кадаст ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 35360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 38 кв.м.

гр. Пловдив, ул. "Полк. Сава Муткуров" № 20, ет. 1, обект 19/3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.05.2021 до 02.06.2021
Обявяване на: 2021-06-03
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 436000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 546 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.05.2021 до 07.06.2021
Обявяване на: 2021-06-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер56784.506.587.1.17 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, пет, осем, седем, точка, едно, точка, едно, седем), разположен в об ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 96 кв.м.

ул. Кавала № 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.950.1.8 (пет шест седем осем четири  точка пет две две точка девет пет нула точка едно точка осем), по кадастралната карта и кадастрални рег ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 63360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.03.2021 до 28.04.2021
Обявяване на: 2021-04-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.2241.1.46 /пет шест седем осем четири точка пет три едно точка две две четири едно точка едно точка четири шест/ по кадастралната карта и кадастр ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 32572.80 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 35 кв.м.

ул. „Филип Македонски“ №31
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.03.2021 до 13.04.2021
Обявяване на: 2021-04-14
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 204000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 280 кв.м.

ул. Дилянка № 15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.03.2021 до 19.04.2021
Обявяване на: 2021-04-20
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 39240.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 38 кв.м.

ул. "Полк. Сава Муткуров" № 20, ет. 1, обект 19/3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 51120.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград