error гр. Пловдив Евтини Двустаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Двустаен апартамент

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Двустаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 109752.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 69 кв.м.

ул. Архимандрит Евлоги № 7, ет. 2, ап. А
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.09.2022 до 25.10.2022
Обявяване на: 2022-10-26
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 65840.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 63 кв.м.

ж.к. Тракия, бл. 237, вх. А, ет. 2, ап. 5/14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.09.2022 до 10.10.2022
Обявяване на: 2022-10-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.540.823.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, осем, две, три, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 23893.60 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.07.2022 до 30.08.2022
Обявяване на: 2022-08-31
1/3 (една трета) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.531.4668.3.5 (пет шест седем осем четири точка пет три едно точка четири шест шест осем точка три точка пет), ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 68400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

град Пловдив, ж.к. Тракия, блок 72, вх. Д, етаж 8, апартамент 30/58.
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.08.2022 до 01.09.2022
Обявяване на: 2022-09-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.388.3.30 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, три осем осем, точка, три, точка, три нула) по Кадастралната карта и кадастр ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 65840.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 63 кв.м.

ж.к. Тракия, бл. 237, вх. А, ет. 2, ап. 5/14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.07.2022 до 15.08.2022
Обявяване на: 2022-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.540.823.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, четири, нула, точка, осем, две, три, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 85600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 79 кв.м.

ул. "Владивосток" № 5, ет. 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.07.2022 до 15.08.2022
Обявяване на: 2022-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.514.145.1.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, четири, точка, едно, четири, пет, точка, едно, точка, три/, находящ се в гр.Пловдив, о ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 47764.96 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 60 кв.м.

ул. Менделеев, №4, бл.2, ет.6, ап.30
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.07.2022 до 08.08.2022
Обявяване на: 2022-08-09
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 106500.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 67 кв.м.

гр. Пловдив, Район Южен, кв. Христо Ботев - север, ул. Дрин 38, блок 1514, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.07.2022 до 23.08.2022
Обявяване на: 2022-08-24
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 69600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 05.06.2022 до 05.07.2022
Обявяване на: 2022-07-06
СОС с идентификатор 56784.507.322.1.63, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния дир ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 76000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

град Пловдив, ж.к. Тракия, блок 72, вх. Д, етаж 8, апартамент 30/58.
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 30.05.2022 до 30.06.2022
Обявяване на: 2022-07-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.388.3.30 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, три осем осем, точка, три, точка, три нула) по Кадастралната карта и кадастр ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 50560.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 40 кв.м.

гр.Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. Борба №23, вход Е, етаж 7, ап. 20
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.04.2022 до 16.05.2022
Обявяване на: 2022-05-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.505.302.1.20 (пет шест седем осем четири точка, пет нула пет точка, три нула две точка, едно точка, две нула точка ) по КККР на гр. Пловдив, Об ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 216000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 110 кв.м.

ул. Филип Македонски № 19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.04.2022 до 04.05.2022
Обявяване на: 2022-05-05
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 71680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 03.04.2022 до 03.05.2022
Обявяване на: 2022-05-04
СОС с идентификатор 56784.506.101.2.7, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния дир ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 12800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

ул. Бадемите № 37, бл. 1001, вх. А, ет. 5, ап. 90
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.03.2022 до 07.04.2022
Обявяване на: 2022-04-08
1/6 (една шеста) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.534.1765.1.10 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, четири, точка, едно, седем, шест, пет, ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 103800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 79 кв.м.

гр. Пловдив, ул. Хвойна № 15, бл.8, вх. 3, ет.1, ап.15
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.03.2022 до 04.04.2022
Обявяване на: 2022-04-05
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.511.957.3.1 /пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет пет седем точка три точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регист ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 89304.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 56 кв.м.

бул. "Христо Ботев"№19
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.02.2022 до 17.03.2022
Обявяване на: 2022-03-18
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 109000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.01.2022 до 25.02.2022
Обявяване на: 2022-02-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.520.1153.1.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и двадесет, точка, хиляда сто петдесет и три, точка, едно ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 16000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 73 кв.м.

ул. Копривщица 14/12
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.12.2021 до 21.01.2022
Обявяване на: 2022-01-24
1/6 (една шеста) идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.517.349.1.25 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, седем, точка, три, четири, девет, точка, едно, точк ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 54680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

бл. 148-А, вх. Б, ет. 5, ап. 20/40
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.12.2021 до 13.01.2022
Обявяване на: 2022-01-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.702.2.20 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, седем нула две, точка, две, точка, две нула) по Кадастралната карта и кадаст ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 8507.12 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 63 кв.м.

ул. Герлово № 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.12.2021 до 17.01.2022
Обявяване на: 2022-01-18
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 90720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 56 кв.м.

ул. ''Никола Караджов'' № 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2021 до 15.12.2021
Обявяване на: 2021-12-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната карта и кадастр ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 150000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 96 кв.м.

ул. Рожен № 9, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.11.2021 до 14.12.2021
Обявяване на: 2021-12-15
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 156480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

бул. България № 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.11.2021 до 07.12.2021
Обявяване на: 2021-12-08
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 61 кв.м.

ул. „Страхил“ № 2-А, ет. 3, ап. А5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2021 до 16.11.2021
Обявяване на: 2021-11-17
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 90 кв.м.

ул. Драва №5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.10.2021 до 26.11.2021
Обявяване на: 2021-11-29
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.506.1302.1.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, три, нула, две, точка, едно, точка, три) съгласно кадастралн ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 73728.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.09.2021 до 19.10.2021
Обявяване на: 2021-10-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.511.964.4.9 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет шест четири точка четири точка девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. П ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 169200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 96 кв.м.

ул. Рожен № 9, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.08.2021 до 15.09.2021
Обявяване на: 2021-09-16
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 61 кв.м.

ул. „Страхил“ № 2-А, ет. 3, ап. А5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.08.2021 до 15.09.2021
Обявяване на: 2021-09-16
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 70 кв.м.

ул. Лерин
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.08.2021 до 10.09.2021
Обявяване на: 2021-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.265.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, едно, точка, две, шест, пет, точка, едно, точка, осем) съгласно кадастралната карта ка ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 48 кв.м.

бул. „Васил Левски“ № 97, бл. 77/1Б1, вх. Г, ет. 8, ап. 51
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 07.08.2021 до 07.09.2021
Обявяване на: 2021-09-08
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 58 кв.м.

гр. Пловдив, район Тракия п.к. 4000, ж.к. Тракия, бл.30, вх. А, етаж 6, ап.30/80
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 31.07.2021 до 31.08.2021
Обявяване на: 2021-09-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.540.442.1.30 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, четири четири две, точка, едно, точка, три нула), по Кадастралната карта и к ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 81920.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.07.2021 до 13.08.2021
Обявяване на: 2021-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.511.964.4.9 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет шест четири точка четири точка девет), находящ се в гр. Пловдив, общ. П ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 71720.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 86 кв.м.

ул. Богомил № 17, ет. 1, ап. 3
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 03.07.2021 до 03.08.2021
Обявяване на: 2021-08-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1643.1.3 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка едно шест четири три точка едно точка три/ по кадастралната карта и кадастралните ре ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 99360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 66 кв.м.

ул. "Петьофи" № 24
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.07.2021 до 04.08.2021
Обявяване на: 2021-08-05
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 85 кв.м.

ул. "Сан Стефано" № 87
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.06.2021 до 29.07.2021
Обявяване на: 2021-07-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.523.2030.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, нула, три, нула, точка, едно, точка, две), находящ се в град Пл ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.06.2021 до 13.07.2021
Обявяване на: 2021-07-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.530.2100.3.20 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две едно нула нула точка три точка две нула), находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 188000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 96 кв.м.

ул. Рожен № 9, ет. 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.06.2021 до 12.07.2021
Обявяване на: 2021-07-13
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

блок 127, вх."Е", ет.1, ап.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 18.05.2021 до 18.06.2021
Обявяване на: 2021-06-21
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 68832.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 68 кв.м.

гр. Пловдив, ул. „Средец“ № 48, ет. 3, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 01.06.2021 до 01.07.2021
Обявяване на: 2021-07-02
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 71440.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 48 кв.м.

бул. "Дунав" №2, ет.3, ап.16
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.05.2021 до 16.06.2021
Обявяване на: 2021-06-17
          САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.506.3.1.16 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, три, точк ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 24600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
¼ идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.510.1.34 по кадастрална карта и кадастралните регистри,одобрени със заповед номер РД-18-48/03.06.2009г. На Изпълнителни ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.04.2021 до 27.05.2021
Обявяване на: 2021-05-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.530.2100.3.20 (пет шест седем осем четири точка пет три нула точка две едно нула нула точка три точка две нула), находящ се в гр. Пловдив, общ. ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 66320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 26.04.2021 до 26.05.2021
Обявяване на: 2021-05-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.1078.1.30 гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастрална карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г./03.06.200 ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 61 кв.м.

ул. „Страхил“ № 2-А, ет. 3, ап. А5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2021 до 25.05.2021
Обявяване на: 2021-05-26
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 47653.20 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 63 кв.м.

гр.Пловдив, ул. Босилек №3, блок 214 А, вх.Б, ет.4, ап.24
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.04.2021 до 10.05.2021
Обявяване на: 2021-05-11
Самостоятелен обект в сграда с идентификаторномер 56784.526.202.1.36 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, две, нула, две, точка, едно, точка, три, шест)  по КККР на гр.П ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 48000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 37 кв.м.

гр.Пловдив, п.к. 4000, ул. Македония №107, вход Д, етаж 8, ап. 58
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 10.04.2021 до 10.05.2021
Обявяване на: 2021-05-11
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

ул. "Чипровец" № 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 11.04.2021 до 11.05.2021
Обявяване на: 2021-05-12
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 100800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 56 кв.м.

ул. ''Никола Караджов'' № 4, ет. 2, ап. Б, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 22.03.2021 до 22.04.2021
Обявяване на: 2021-04-23
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.505.237.1.2 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, пет, точка, две, три, седем, точка, едно,точка, две/ по кадастралната карта и кадастр ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 78400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 69 кв.м.

ул. "Копривките" 1, бл. 35, вх. А, ет. 5, ап. 11
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.03.2021 до 12.04.2021
Обявяване на: 2021-04-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.511.831.1.11 /пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка осем три едно точка едно точка едно едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, ...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 64900.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 64 кв.м.

ул. Филипово № 47, бл. 55, вх. Г, ет. 3, ап. 5/23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.03.2021 до 13.04.2021
Обявяване на: 2021-04-14
...

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Двустаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 33300.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 66 кв.м.

бул. Дунав № 42, ет. 9, ап. 23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Обявяване на: 2021-03-24
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград