error гр. Пловдив Евтини Имоти в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив >

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти в Гр. Пловдив от ЧСИ

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 109 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.12.2022 до 20.01.2023
Обявяване на: 2023-01-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор номер 56784.521.325.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, едно, точка, три, две, пет, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и ка ...

Производствен имот гр. Пловдив

Производствен имот гр. Пловдив

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 1977 кв.м.

ул. Напредък
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.12.2022 до 12.01.2023
Обявяване на: 2023-01-13
...

Други гр. Пловдив

Други гр. Пловдив

Цена: 958448.32 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 7735 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР номер 56784.503.452, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,  одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на АГК ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 181970.62 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 143 кв.м.

ул. „Средец” № 65
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

ул."Лозарска"16,бл.1006,вх.Б,ет.3,ап.23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.534.1767.2.8 /пет шест седем осем четири точка пет три четири точка едно седем шест седем точка две точка осем/ съгласно кадастралната карта и кадаст ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 9520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 19 кв.м.

бул. Никола Вапцаров №23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.11.2022 до 13.12.2022
Обявяване на: 2022-12-14
подземно паркомясто номер17 е разположено в сутеренния етаж на секция Подземен гараж на кота -3,70, който Подземен гараж е заснет в КККР с идентификатор номер 56784.530.2270.2 със застроена площ ...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 117360.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. Никола Вапцаров №23, вх. А, ет. 9, ап. А8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.11.2022 до 13.12.2022
Обявяване на: 2022-12-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2270.1.124 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, две, седем, нула, точка, едно, точка, едно, две, четири/  ...

Ателие, Таван гр. Пловдив

Ателие, Таван гр. Пловдив

Цена: 133698.92 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 51 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 31680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-18, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.78 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-17, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.77 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, ...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

ул. "Капитан Райчо" 56, ет. 2, обект 2-12, сграда 1
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 15.11.2022 до 15.12.2022
Обявяване на: 2022-12-16
ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПАНАЙОТ ДЕЧЕВ ТАРГОВ, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.523.901.1.140 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет ...

Обособена част гр. Пловдив

Обособена част гр. Пловдив

Цена: 259394.40 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 224 кв.м.

бул. „6-ти септември“ № 252
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
...

Търговски имот гр. Пловдив

Търговски имот гр. Пловдив

Цена: 160000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 49 кв.м.

бул. Руски № 57
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.11.2022 до 14.12.2022
Обявяване на: 2022-12-15
...

Гараж гр. Пловдив

Гараж гр. Пловдив

Цена: 23760.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 20 кв.м.

ул. „Тодор Александров“ № 44, ет. 1, ГАРАЖ № 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 169 кв.м.

ул. „Тодор Александров“ № 44, ет. 6, ап. 5
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.11.2022 до 12.12.2022
Обявяване на: 2022-12-13
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 194400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 23, бл. 21, вх. Б, ет. 8, ап. 18/51
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2022 до 08.12.2022
Обявяване на: 2022-12-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1198.1.51 (пет шест седем осем четири точка пет две нула точка едно едно девет осем точка едно точка пет едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пл ...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 234000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 98 кв.м.

ул. Райно Попович № 6, вх. В, ет. 5, ап. 10/6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2022 до 08.12.2022
Обявяване на: 2022-12-09
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 131026.31 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 79 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Магазин гр. Пловдив

Магазин гр. Пловдив

Цена: 104341.28 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 49 кв.м.

ул. Княз Александър I, №24, ет.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.10.2022 до 28.11.2022
Обявяване на: 2022-11-29
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 48480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 40 кв.м.

ул. Лозарска №6, бл. 1008, вх. "В", ет.1, ап.8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.10.2022 до 21.11.2022
Обявяване на: 2022-11-22
...

Производствен имот гр. Пловдив

Производствен имот гр. Пловдив

Цена: 1733440.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 7292 кв.м.

УЛ. "ГЕОРГИ ГЕШАНОВ"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 17.10.2022 до 17.11.2022
Обявяване на: 2022-11-18
...

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Многостаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 135200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 92 кв.м.

гр.Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 269, вх.Б, ет.6, ап.21/:52
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.10.2022 до 21.11.2022
Обявяване на: 2022-11-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификаторномер 56784.540.104.2.21 (пет шест седем осем четири, точка, пет четири нула, точка, едно нула четири, точка, две, точка, две едно) по кадастралната карта и ...

Търговски имот гр. Пловдив

Търговски имот гр. Пловдив

Цена: 59040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 41 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
Сграда с идентификатор 56784.534.577.5, находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълните ...

Етаж от къща гр. Пловдив

Етаж от къща гр. Пловдив

Цена: 164000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 114 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
Целият втори етаж от сграда с идентификатор 56784.534.577.1, находяща се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06 ...

Парцел гр. Пловдив

Парцел гр. Пловдив

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 363 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2022 до 16.11.2022
Обявяване на: 2022-11-17
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 56784.534.577, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- ...

Земеделски имот гр. Пловдив

Земеделски имот гр. Пловдив

Цена: 166253.23 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 3654 кв.м.

с. РЪЖЕВО КОНАРЕ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.10.2022 до 14.11.2022
Обявяване на: 2022-11-15
...

Земеделски имот гр. Пловдив

Земеделски имот гр. Пловдив

Цена: 142068.37 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 4445 кв.м.

с. РЪЖЕВО КОНАРЕ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.10.2022 до 14.11.2022
Обявяване на: 2022-11-15
...

Земеделски имот гр. Пловдив

Земеделски имот гр. Пловдив

Цена: 6472.66 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 10291 кв.м.

с. Правище
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.10.2022 до 14.11.2022
Обявяване на: 2022-11-15
...

Земеделски имот гр. Пловдив

Земеделски имот гр. Пловдив

Цена: 2728.22 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 4480 кв.м.

с. Правище
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.10.2022 до 14.11.2022
Обявяване на: 2022-11-15
...

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Тристаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 105000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 83 кв.м.

бл. 104 А, ет.10, ап.81
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 09.10.2022 до 09.11.2022
Обявяване на: 2022-11-10
...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 27072.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 52 /петдесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 21,70 /двадесет и едно цяло и седемдес ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 27072.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 51 /петдесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 21,70 /двадесет и едно цяло и седемде ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 18048.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 50 /петдесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,50 /четиринадесет цяло и петдесет стотни/ ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 18528.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 49 /четиридесет и девет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,92 /четиринадесет цяло и девет ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 19968.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 44 /четиридесет и четири/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при г ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 19968.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 43 /четиридесет и три/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при гран ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 24192.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 42 /четиридесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 19,40 /деветнадесет цяло и четириде ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 24192.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 41 /четиридесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 19,40 /деветнадесет цяло и четирид ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 19872.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 40 /четиридесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 15,93 /петнадесет цяло и деветдесет и три ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 23232.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 38 /тридесет и осем/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 18,60 /осемнадесет цяло и шестдесет с ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 23232.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 37 /тридесет и седем/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 18,60 /осемнадесет цяло и шестдесет ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 36 /тридесет и шест/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 35 /тридесет и пет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни/ ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 16704.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 34 /тридесет и четири/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,40 /тринадесет цяло и четиридесе ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 16320.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 13 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 33 /тридесет и три/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 13,10 /тринадесет цяло и десет стотни/ ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 19200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 32 /тридесет и две/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 15,40 /петнадесет цяло и четиридесет с ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 17952.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 31 /тридесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,45 /четиринадесет цяло и четиридес ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 19968.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 16 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 21 /двадесет и едно/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 16,00 /шестнадесет/ кв.м., при границ ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 18432.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 20 /двадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 14,80 /четиринадесет цяло и осемдесет стотни ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 13920.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 18 /осемнадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 11,00 /единадесет/ кв.м., при граници: от ...

Паркомясто гр. Пловдив

Паркомясто гр. Пловдив

Цена: 13920.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.10.2022 до 08.11.2022
Обявяване на: 2022-11-09
ПАРКОМЯСТО номер 18 /осемнадесет/, разположено в подземния етаж на гореописаната сграда, на кота -2,65 /минус две цяло и шестдесет и пет стотни/ м., с площ от 11,00 /единадесет/ кв.м., при граници: от ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград