Чси Имоти > Разград > Многостаен апартамент

ЧСИ Разград

Всички имоти Многостаен апартамент в Разград от ЧСИ

Няма резултати за Многостаен апартамент в Разград, вижте резултати за Многостаен апартамент в окръжен съд Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 87600.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 105 кв.м.

гр.Разград, улица "Грънчарска"№7, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Разград
Срок: от 12.09.2022 до 12.10.2022
Обявяване на: 2022-10-13
...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 86800.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 137 кв.м.

бул.Априлско въстание № 60
Окръжен съд: Разград
Срок: от 02.05.2022 до 02.06.2022
Обявяване на: 2022-06-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 61710.505.635.1.7 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, точка, шестстотин тридесет и пет, точка, едно, точка, седем/ по кад ...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 115260.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 174 кв.м.

. гр. Разград,ул. "Никола Йонков Вапцаров" No 17, вх. А, ет. 4, ап. 5
Окръжен съд: Разград
Срок: от 28.09.2021 до 28.10.2021
Обявяване на: 2021-10-29
3/4 идеални части от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.3177.15.5/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка три хиляди сто седемдесет и седем точк ...

Многостаен апартамент гр. Исперих

Цена: 58000.00 лв.

Населено място: гр. Исперих
Квадратура 109 кв.м.

ул.Камчия № 6
Окръжен съд: Разград
Срок: от 08.08.2021 до 08.09.2021
Обявяване на: 2021-09-09
1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на ползване дворно място, находящо се в чертите на град Исперих, ул.Камчия номер 6 /шест/, община Исперих, област Разград, за което по дв ...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 80000.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 114 кв.м.

ул. Георги Сава Раковски № 22, ет. 4, ап. 4
Окръжен съд: Разград
Срок: от 08.06.2021 до 08.07.2021
Обявяване на: 2021-07-09
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 61710.502.1266.1.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест, точка, /едно, точка, ...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 63880.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 137 кв.м.

бул. Бели Лом № 35 – А /тридесет и пет буква А/, вх. А, ет. 5 /пет/, апартамент 9 /девет/
Окръжен съд: Разград
Срок: от 10.05.2021 до 10.06.2021
Обявяване на: 2021-06-11
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.4312.2.9 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и пет, точка, четири хиляди ...

Многостаен апартамент гр. Кубрат

Цена: 41472.00 лв.

Населено място: гр. Кубрат
Квадратура 97 кв.м.

ул. Никола Вапцаров № 10, жх. Б, ет. 3, ап. 14
Окръжен съд: Разград
Срок: от 16.05.2021 до 16.06.2021
Обявяване на: 2021-06-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40422.505.1664.2.6 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда шестстотин шестдесет и четири точка две точка шест/ п ...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 82320.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 79 кв.м.

ул. Бели лом № 35, бл. Г, ет. 1, вх. А
Окръжен съд: Разград
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ съгласно нотариален акт САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в жилищна сграда – ЖИЛИЩЕ № 1 /едно/, находящо се на първи етаж, блок Г /буква Г/, вх.А/буква А/, на триетажна жилищна сг ...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 114 кв.м.

ул. Георги Сава Раковски № 22, етаж 4, ап. 4
Окръжен съд: Разград
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.502.1266.1.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест, точка, /едно, точка, три/ ...

Многостаен апартамент гр. Завет

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: гр. Завет
Квадратура 104 кв.м.

ул. Освобождение № 87
Окръжен съд: Разград
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Обявяване на: 2021-03-24
...

Многостаен апартамент гр. Разград

Многостаен апартамент гр. Разград

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: гр. Разград
Квадратура 114 кв.м.

улица Георги Сава Раковски № 22
Окръжен съд: Разград
Срок: от 29.11.2020 до 29.12.2020
Обявяване на: 2020-12-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.502.1266.1.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и шест, точка, /едно, точка, три ...

Евтини имоти от ЧСИ РАЗГРАД?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Разград

чси разград имоти разград съдия изпълнител разград частен съдебен изпълнител разград чси деян драганов разград имоти от чси разград апартаменти разград двустаен апартамент в разград апартаменти разград апартаменти в разград