Чси Имоти > Дряново > Парцел

ЧСИ Дряново

Всички имоти Парцел в Дряново от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Дряново, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Габрово

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5426.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 968 кв.м.

ул."Трема"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
404/968 идеални части от - ПИ идентификатор 73403.501.2396 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот : ТРЯВНА - п.к 5350 ОБЩИНА ТРЯВНА, ул. ТРЕМА, с ...

Парцел Черновръх

Парцел Черновръх

Цена: 2464.00 лв.

Населено място: Черновръх
Квадратура 9194 кв.м.

Община Трявна
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 81058.337.71, по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота - с.ЧЕРНОВРЪХ, Община ТРЯВНА, местност "ЕЛОВА МОГИЛА" , с площ от ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 6560.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 450 кв.м.

кв.Хитревци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 73403.503.117, с адрес : гр. Трявна, кв.Хитревци с площ от 449 кв.м, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана , с начин ...

Парцел Кметовци

Цена: 5440.00 лв.

Населено място: Кметовци
Квадратура 1850 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
...

Парцел Кметовци

Цена: 3520.00 лв.

Населено място: Кметовци
Квадратура 854 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
...

Парцел Шипчените

Парцел Шипчените

Цена: 4300.00 лв.

Населено място: Шипчените
Квадратура 486 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
Поземлен имот с идентификатор 83260.506.3, находящ се в с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Зап ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1360.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 789 кв.м.

Крушевски баир, местност Функата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛА !!!! ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 960.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 490 кв.м.

Крушевски баир, местност Функата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛА !!!! ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 2200.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 1097 кв.м.

Крушевски баир, местност Функата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛА !!!! ...

Парцел ГАБРОВО

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 7481 кв.м.

местност Стружната, кв. Етър
Окръжен съд: Габрово
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.337.66 / четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет-точка-триста тридесет и седем-точка-шестдесет и шест / находящ се в град Габрово, община Габрово, мес ...

Парцел Ловнидол

Парцел Ловнидол

Цена: 600.00 лв.

Населено място: Ловнидол
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 4200.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 278 кв.м.

ул. „Смели хора”
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.508.444 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и осем точка четиристотин четиридесет и четири/ по к ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5727.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 834 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000284 /нула нула нула двеста осемдесет и четири/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4426.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 640 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000286 /нула нула нула двеста осемдесет и шест/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.64 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4608.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 667 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000288 /нула нула нула двеста осемдесет и осем/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.66 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4199.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 606 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000289 /нула нула нула двеста осемдесет и девет/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.6 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5220.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 758 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000290 /нула нула нула двеста деветдесет/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.758 дка. ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 785 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000287 /нула нула нула двеста осемдесет и седем/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.7 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 7266.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1064 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000285 /нула нула нула двеста осемдесет и пет/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 1.064 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5004.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 726 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000281 /нула нула нула двеста осемдесет и едно/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.72 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5231.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 760 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000283 /нула нула нула двеста осемдесет и три/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.760 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4717.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 692 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000282 /нула нула нула двеста осемдесет и две/ в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323 /шестдесет и една хиляди триста двадесет и три/, община Трявна, с площ: 0.683 ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 900.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 1425 кв.м.

село Йововци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
3. 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО от 2 850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ квадратни мегра, незастроено /старите стопански сгради на бивш „Воловарник” — премахнати/, нахо ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 540.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 930 кв.м.

село Стръмци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
2. 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО от 1 860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, заедно с 1/2 (една втора) идеална част от построена в него МАСИВНА CTOHAIICKA СГР ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 450.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 600 кв.м.

село Стръмци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1. 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО от 1 200 /хиляда и двеста/ квадратни метра, незастроено в с. Стръмцн /Пашите/, кметство Черновръх, Община Трявна, при граници: път, Тога Ан ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 6052.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 463 кв.м.

Стояновци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 2019-07-31
1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73403.430.47 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три точка четиристотин и тридесет точка четиридесет и седем/, находящ се ...

Парцел Енев рът

Парцел Енев рът

Цена: 640.00 лв.

Населено място: Енев рът
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 12.07.2019 до 12.08.2019
Обявяване на: 2019-08-13
Празно /незастроено/ дворно място в село Енев рът, Севлиевска община, Габровска област, намиращо се в околовръстния застроителен полигон на селото от 800 - осемстотин квадратни метра от ця ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 2174.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 570 кв.м.

с. Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел №6 /шест/ от масив №282 /двеста осемдесет и две/ по плана на с. Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 0,570 /нула цяло петстотин и седемдесет хилядни/ д ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 3185.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 835 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел № 8 /осем/ от масив № 282 /двеста осемдесет и две/ по плана на село Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 0,835 /нула цяло осемстотин тридесет и пет хил ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 24117.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3403 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел № 50 /петдесет/ от масив № 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на село Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 6,325 /шест цяло триста двадесет и пе ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси дряново чси дряново имоти дряново имоти в дряново дряново имоти село соколово община дряново голямо дряново къщи в дряново