Чси Имоти > Девин > Жилищна сграда

ЧСИ Девин

Всички имоти Жилищна сграда в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Жилищна сграда в Девин, вижте резултати за Жилищна сграда в окръжен съд Смолян

Жилищна сграда Буково

Цена: 29160.00 лв.

Населено място: Буково
Квадратура 142 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от избен и два жилищни етажа, вски със застроена площ 71 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж в имот ІІІ – 62, кв. 4 с пло ...

Жилищна сграда Доспат

Жилищна сграда Доспат

Цена: 44640.00 лв.

Населено място: Доспат
Квадратура 95 кв.м.

гр.Доспат, ул. „Георги Сава Раковски“ № 17
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два жилищни и един приземен етаж, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.м. и разпределение на етажите както следва: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 9 ...

Жилищна сграда Буково

Жилищна сграда Буково

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: Буково
Квадратура 142 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от избен и два жилищни етажа, всeки със застроена площ 71 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж в имот ІІІ – 62, кв. 4 с пл ...

Жилищна сграда Доспат

Цена: 49600.00 лв.

Населено място: Доспат
Квадратура 95 кв.м.

гр.Доспат, ул. „Георги Сава Раковски“ № 17
Окръжен съд: Смолян
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два жилищни и един приземен етаж, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.м. и разпределение на етажите както следва: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 9 ...

Жилищна сграда Старцево

Цена: 39207.20 лв.

Населено място: Старцево
Квадратура 140 кв.м.

местност Поляната
Окръжен съд: Смолян
Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
Обявяване на: 2019-11-07
½ (една втора) идеални части от: ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69105.5.399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старцево, общ. З ...

Жилищна сграда Неделино

Жилищна сграда Неделино

Цена: 34027.92 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 125 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.09.2019 до 22.10.2019
Обявяване на: 2019-10-23
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 124,82 кв.м. (сто двадесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), разположена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII, кв, 137 по ...

Жилищна сграда СМОЛЯН

Цена: 89621.60 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 164 кв.м.

ул. Васил Профиров № 3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.09.2019 до 08.10.2019
Обявяване на: 2019-10-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД–18–14/10.05.2005 г. на Изпълн ...

Жилищна сграда Доспат

Жилищна сграда Доспат

Цена: 45000.00 лв.

Населено място: Доспат
Квадратура 95 кв.м.

гр.Доспат, ул. „Георги Сава Раковски“ № 17
Окръжен съд: Смолян
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два жилищни и един приземен етаж, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.м. и разпределение на етажите както следва: ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 9 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин