Чси Имоти > Девин > Едностаен апартамент

ЧСИ Девин

Всички имоти Едностаен апартамент в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Едностаен апартамент в Девин, вижте резултати за Едностаен апартамент в окръжен съд Смолян

Едностаен апартамент гр. Смолян

Цена: 17861.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 30 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № РА4 /РА четири/, със застроена площ 29,50 кв.м. /двадесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроена площ заедно с общите части 36.66 кв.м. /тридесет и шест цяло и шестде ...

Едностаен апартамент гр. Смолян

Едностаен апартамент гр. Смолян

Цена: 11865.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 22 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.31 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, три, едно/, по кадас ...

Едностаен апартамент гр. Смолян

Едностаен апартамент гр. Смолян

Цена: 11782.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 26 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № А1 /едно/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.5 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, пет/, по кадас ...

Едностаен апартамент гр. Смолян

Едностаен апартамент гр. Смолян

Цена: 11782.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 26 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
...

Едностаен апартамент гр. Смолян

Цена: 13403.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 30 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.63 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, шест, три/, по кадас ...

Едностаен апартамент Стойките

Едностаен апартамент Стойките

Цена: 14187.46 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 36 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
АПАРТАМЕНТ № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. ...

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 14088.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 41 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.4, АП.91
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
СТУДИО № 91, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одо ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 12824.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 38 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.3, АП.74
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 74, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ...

Едностаен апартамент Стойките

Едностаен апартамент Стойките

Цена: 20342.00 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 37 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 69345.100.272.1.13 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, три/, по кадастра ...

Едностаен апартамент Стойките

Цена: 14187.46 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 36 кв.м.

общ. Смолян, обл. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
АПАРТАМЕНТ № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 14088.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 41 кв.м.

Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 4, ап. 91
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
СТУДИО № 91, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одо ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 12824.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 38 кв.м.

Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 3, ап. 74
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
АПАРТАМЕНТ № 74, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ...

Едностаен апартамент Момчиловци

Едностаен апартамент Момчиловци

Цена: 16980.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 29 кв.м.

ул. Бяло море 80
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда представляващ апартамент № 5 (пет) с идентификатор 49014.501.946.1.5 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, то ...

Едностаен апартамент Момчиловци

Едностаен апартамент Момчиловци

Цена: 17191.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 29 кв.м.

ул. Бяло море 80
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда представляващ студио № 8 (осем) с идентификатор 49014.501.946.1.8 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, точка ...

Едностаен апартамент Момчиловци

Едностаен апартамент Момчиловци

Цена: 16691.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 29 кв.м.

ул. Бяло море 80
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Самостоятелен обект в сграда представляващ студио № 2 (две) с идентификатор 49014.501.946.1.2 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, точка, ...

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 19846.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 37 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Апартамент № РА4 /РА четири/, със застроена площ 29,50 кв.м. /двадесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроена площ заедно с общите части 36.66 кв.м. /тридесет и шест ц ...

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 14553.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 22 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.31 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, три, едн ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 14969.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 26 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Апартамент № А1 /едно/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.5 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, пе ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 14969.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 26 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Апартамент № А2, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.6 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, шест/, по ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 16418.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 30 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.63 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, шест, тр ...

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Едностаен апартамент СМОЛЯН

Цена: 8894.16 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 28 кв.м.

к.к. Пампорово, м. "Караманджа", бл. Е, ет.3
Окръжен съд: Смолян
Срок: 18.02.2020 до 18.03.2020
Обявяване на: 2020-03-19
АПАРТАМЕНТ № 16 b, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67653.656.50.1.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одо ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 22075.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 41 кв.м.

к-с Сидър Хайтс
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Апартамент 104 (сто и четвърти) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.173.30.1.148 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, три, точка, три, нула, точк ...

Едностаен апартамент Проглед

Едностаен апартамент Проглед

Цена: 35180.00 лв.

Населено място: Проглед
Квадратура 31 кв.м.

м. Томов чучур, к-с Роял Лодж
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58517.35.21.1.142 (пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, две, едно, точка, едно, точка, едно, четири, две) по кадастралната карт ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 20904.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 30 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Апартамент № РА4 /РА четири/, със застроена площ 29,50 кв.м. /двадесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и застроена площ заедно с общите части 36.66 кв.м. /тридесет и шест ц ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 16170.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 22 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.31 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, три, едн ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 16632.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 26 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Апартамент № А1 /едно/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.5 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, пе ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 16632.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 26 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Апартамент № А2, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.6 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, шест/, по ...

Едностаен апартамент Пампорово

Едностаен апартамент Пампорово

Цена: 18242.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 30 кв.м.

к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Апартамент № А1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.63 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, шест, тр ...

Едностаен апартамент Стойките

Едностаен апартамент Стойките

Цена: 22602.00 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 37 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 69345.100.272.1.13 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, три/, по кадастра ...

Едностаен апартамент Момчиловци

Едностаен апартамент Момчиловци

Цена: 18866.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 29 кв.м.

ул. Бяло море 80
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 2020-01-08
Самостоятелен обект в сграда представляващ апартамент № 5 (пет) с идентификатор 49014.501.946.1.5 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, то ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин