Чси Имоти > Девин > Други

ЧСИ Девин

Всички имоти Други в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Други в Девин, вижте резултати за Други в окръжен съд Смолян

Други Полковник Серафимово

Цена: 5245.00 лв.

Населено място: Полковник Серафимово
Квадратура 52006 кв.м.

1/8 ид.ч. от посочената по - горе гора, находяща се в землището на с. Полк. Серафимово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/8 (една осма) идеална част от имот № 133002 (едно, три, три, нула, нула, две) по картата на възстановената собственост на землището на село Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян ...

Други Полковник Серафимово

Други Полковник Серафимово

Цена: 1163.00 лв.

Населено място: Полковник Серафимово
Квадратура 11803 кв.м.

1/8 ид.ч. от гора, находяща се в землището на с. Полк. Серафимово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 2020-04-28
1/8 (една осма) идеална част от имот № 132005 (едно, три, две, нула, нула, пет) по картата на възстановената собственост на землището на село Полковник Серафимово, ЕКАТТЕ 57282 (пет, седем ...

Други Стойките

Цена: 3761.54 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 18 кв.м.

СКИ ГАРДЕРОБ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
СКИ ГАРДЕРОБ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. ...

Други Стойките

Цена: 3149.97 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 13 кв.м.

САУНА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
САУНА, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян ...

Други Стойките

Други Стойките

Цена: 6333.00 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 32 кв.м.

ФИТНЕС ЗАЛА
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
ФИТНЕС ЗАЛА, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. ...

Други Стойките

Други Стойките

Цена: 3778.06 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 17 кв.м.

СКИ ГАРДЕРОБ
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
СКИ ГАРДЕРОБ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. С ...

Други Проглед

Цена: 379300.80 лв.

Населено място: Проглед
Квадратура 921 кв.м.

к.к. Пампорово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 06.03.2020 до 06.04.2020
Обявяване на: 2020-04-07
Недвижими имоти - самостоятелни обекти, всички находящи се в изградената в груб строеж в сграда „База за отдих „Родопи Даймънд"" I цялостно за тела „А", „В" и „С", построена съгласно Разре ...

Други Богутево

Други Богутево

Цена: 6600.00 лв.

Населено място: Богутево
Квадратура 340 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 9 по плана на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед от 1987 г., с площ от 340 кв ...

Други Богутево

Други Богутево

Цена: 1980.00 лв.

Населено място: Богутево
Квадратура 244 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 10 по плана на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед от 1987 г., с площ от 244 ...

Други Богутево

Цена: 2778.40 лв.

Населено място: Богутево
Квадратура 151 кв.м.

1/2 идеална част
Окръжен съд: Смолян
Срок: 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 2020-04-22
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 129 по плана на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед от 1987 г., с площ от 151 ...

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 9756.80 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 34 кв.м.

1/2 идеална част, УЛ. "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
2. 1/2 (една втора) идеални части от СГРАДА с идентификатор 63207.503.122.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, одобрени със Заповед ...

Други Баните

Други Баните

Цена: 381477.60 лв.

Населено място: Баните
Квадратура 214 кв.м.

КЪЩА ЗА ГОСТИ, УЛ. "ВЪЗХОД" №5
Окръжен съд: Смолян
Срок: 14.03.2020 до 14.04.2020
Обявяване на: 2020-04-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44402.500.393, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-20/20.04.2010 г. на Изп ...

Други МАДАН

Цена: 34276.00 лв.

Населено място: МАДАН
Квадратура 212 кв.м.

СГРАДА (БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН), находящ се в кв. "Конски дол", ул. "Тракия" №33
Окръжен съд: Смолян
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I-обществено обслужване, кв. 66 по плана на гр. Мадан, одобрен със Заповед № А-4/31.10.2005 г. на Кмета на Община ...

Други Пампорово

Други Пампорово

Цена: 157840.00 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 1915 кв.м.

местност "Караманджа"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.1.141 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, едно, четири, едно/, по кадастралната карта на землището на гр. Смолян, одобрена със заповед № Р ...

Други СМОЛЯН

Други СМОЛЯН

Цена: 174242.88 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 414 кв.м.

1/2 идеална част от сграда, находяща се в к.к. "Езерата"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.02.2020 до 23.03.2020
Обявяване на: 2020-03-24
½ (една- втора) идеални части от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.41.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. См ...

Други ЧЕПЕЛАРЕ

Цена: 21514.32 лв.

Населено място: ЧЕПЕЛАРЕ
Квадратура 54 кв.м.

гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 11.02.2020 до 11.03.2020
Обявяване на: 2020-03-12
МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 80371.161.52.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08. ...

Други ЗЛАТОГРАД

Цена: 75946.40 лв.

Населено място: ЗЛАТОГРАД
Квадратура 165 кв.м.

УЛ. "БЕЛОВИДОВО" №27, ЕТ.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.34.868.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-7 ...

Други ЗЛАТОГРАД

Други ЗЛАТОГРАД

Цена: 75946.40 лв.

Населено място: ЗЛАТОГРАД
Квадратура 165 кв.м.

УЛ. "БЕЛОВИДОВО" №27, ЕТ.2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.34.868.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-7 ...

Други ЗЛАТОГРАД

Други ЗЛАТОГРАД

Цена: 59258.40 лв.

Населено място: ЗЛАТОГРАД
Квадратура 200 кв.м.

УЛ."БЕЛОВИДОВО" №27, ЕТ.0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.34.868.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-75 ...

Други ЗЛАТОГРАД

Други ЗЛАТОГРАД

Цена: 180305.60 лв.

Населено място: ЗЛАТОГРАД
Квадратура 810 кв.м.

УЛ. "БЕЛОВИДОВО" №27, ЕТ.0
Окръжен съд: Смолян
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.34.868.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-75 ...

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 8928.00 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 10333 кв.м.

гр. Рудозем, местност "АВЛИЯТА"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 10.333 /десет декара триста тридесет и три квадратни метра/ декара, в местността „АВЛИЯТА“ ИМОТ № 097014 /деветдесет и седем хи ...

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 8032.32 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 6486 кв.м.

гр. Рудозем, местност "ДИМОВ ДОЛ"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 6.486 /шест декара четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/ декара, в местността „ДИМОВ ДОЛ“, имот №0137002 /сто тридесет ...

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 7494.48 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 10927 кв.м.

гр. Рудозем, местност "КАЛВАЧЕВО"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 10.927 /десет декара деветстотин двадесет и седем квадратни метра/ декара, в местността „КАЛВАЧЕВО“, имот № 0145001 /сто четири ...

Други Рудозем

Други Рудозем

Цена: 9556.56 лв.

Населено място: Рудозем
Квадратура 12151 кв.м.

гр. Рудозем, местност "МУТАВЧИЦКО
Окръжен съд: Смолян
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 12.151 /дванадесет декара сто петдесет и един квадратни метра/ декара, в местността „МУТАВЧИЦКО“ имот № 090027 /деветдесет хиля ...

Други Неделино

Други Неделино

Цена: 5990.40 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 42 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №75
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОМЕЩЕНИЕ № 5, представляващо обособен обект с площ от 41.60 кв.м. (четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сграда с ...

Други Неделино

Други Неделино

Цена: 5414.40 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 38 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №75
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОМЕЩЕНИЕ № 4, представляващо обособен обект с площ от 37.60 кв.м. (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сграда със ...

Други Неделино

Други Неделино

Цена: 3360.00 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 21 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №75
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
.ПОМЕЩЕНИЕ № 3, представляващо обособен обект с площ от 21 кв.м. (двадесет и един квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ от 279.86 кв ...

Други Неделино

Други Неделино

Цена: 2912.00 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 18 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №75
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОМЕЩЕНИЕ № 2, представляващо обособен обект с площ от 18.20 кв.м. (осемнадесет цяло и двадесет стотни квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сграда със застро ...

Други Неделино

Други Неделино

Цена: 6182.40 лв.

Населено място: Неделино
Квадратура 39 кв.м.

ПОМЕЩЕНИЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №75
Окръжен съд: Смолян
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ПОМЕЩЕНИЕ № 1, представляващо обособен обект с площ от 38.64 кв.м. (тридесет и осем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра), находящ се на приземния етаж от триетажна масивна сгр ...

Други Полковник Серафимово

Други Полковник Серафимово

Цена: 5828.00 лв.

Населено място: Полковник Серафимово
Квадратура 52006 кв.м.

1/8 ид. ч. от гора в землището на с. Полковник Серафимово
Окръжен съд: Смолян
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
1/8 (една осма) идеална част от имот № 133002 (едно, три, три, нула, нула, две) по картата на възстановената собственост на землището на село Полковник Серафимово, общ. Смолян, обл. Смолян ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин