Чси Имоти > Девин > Двустаен апартамент

ЧСИ Девин

Всички имоти Двустаен апартамент в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Двустаен апартамент в Девин, вижте резултати за Двустаен апартамент в окръжен съд Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 27904.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 59 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № 3В4 /три Вчетири/, със застроена площ 47.60 кв.м.(четиридесет и седем цяло и шестдесет стотни) и застроена площ заедно с общите части 59.15 кв.м.(петдесет и девет цяло и петнадесет стотни ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 30423.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 52 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № 3В8 /три В осем/, със застроена площ 51.90 кв.м.(петдесет и едно цяло и деветдесет стотни) и застроена площ заедно с общите части 64.49 кв.м. (шестдесет и четири цяло и четиридесет и деве ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 18286.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 53 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.3 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, три/, по кадастралнат ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 18714.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 53 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В5, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.62 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, щест, две/, по кадас ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 18096.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 56 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 17145.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 52 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.10 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, едно, нула/, по када ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 19082.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 53 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В7, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.137 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, едно, три, седем/, ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 18977.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 52 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В14, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.94 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, девет, четири/, по ...

Двустаен апартамент гр. Смолян

Двустаен апартамент гр. Смолян

Цена: 18977.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 53 кв.м.

Пампорово, к-с Форест Нук
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Апартамент № В6, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.1.908.11.118 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, девет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, едно, едно, осем/, ...

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 29506.18 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 69 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
АПАРТАМЕНТ № 12 представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 29506.18 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 69 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
АПАРТАМЕНТ № 11 представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 29506.18 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 69 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
АПАРТАМЕНТ № 11 представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл ...

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 24940.22 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 57 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
13. АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 24953.47 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 55 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
12. АПАРТАМЕНТ № 8, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 24953.47 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 57 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
11. АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 24873.98 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 56 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
10. АПАРТАМЕНТ № 5, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 24095.81 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 53 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
9. АПАРТАМЕНТ № 4, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 25769.09 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 57 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
8. АПАРТАМЕНТ № 3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 23811.84 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 55 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
7. АПАРТАМЕНТ № 5, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 23811.84 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 53 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
6. АПАРТАМЕНТ № 4, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 23811.84 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 57 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
5. АПАРТАМЕНТ № 3, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 19898.50 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 54 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
4. АПАРТАМЕНТ № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, ...

Двустаен апартамент Стойките

Двустаен апартамент Стойките

Цена: 20528.64 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 53 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
АПАРТАМЕНТ № 2, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл ...

Двустаен апартамент Проглед

Двустаен апартамент Проглед

Цена: 65016.00 лв.

Населено място: Проглед
Квадратура 92 кв.м.

с. Проглед, община Чепеларе, местността "Томов чучур"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.05.2020 до 24.06.2020
Обявяване на: 2020-06-25
АПАРТАМЕНТ № А-47 /четиридесет и седем/ с идентификатор № 58517.35.19.1.95, находящ се на етаж IV /четвърти/, в секция А на ваканционен апартаментен комплекс, построен в урегулиран поземле ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 19020.80 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 57 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.6, АП.110
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 110, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 20363.20 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 60 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.5, АП.106
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 106, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 18964.80 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 56 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.5, АП.100
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 100, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 18009.60 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 53 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.4, АП.94
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 94, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 18964.80 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 56 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.4, АП.90
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 90, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ...

Двустаен апартамент Пампорово

Двустаен апартамент Пампорово

Цена: 16405.60 лв.

Населено място: Пампорово
Квадратура 48 кв.м.

Апартхотел "СИДЕР ХАЙТС 3", ЕТ.4, АП.83
Окръжен съд: Смолян
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
АПАРТАМЕНТ № 83, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин