Чси Имоти > Девин > Вила

ЧСИ Девин

Всички имоти Вила в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Вила в Девин, вижте резултати за Вила в окръжен съд Смолян

Вила Богутево

Цена: 6942.40 лв.

Населено място: Богутево
Квадратура 24 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 2019-10-03
1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 9 по плана на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрен със Заповед от 1987 г., с площ от 340 кв ...

Вила Орехово

Вила Орехово

Цена: 74847.60 лв.

Населено място: Орехово
Квадратура 90 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.128 в кв.29 по плана с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян, с площ 210 кв.м (двеста и десет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот: улица, ПИ с п ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин