Чси Имоти > Белоградчик > Търговски имот

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Търговски имот в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Търговски имот в Белоградчик, вижте резултати за Търговски имот в окръжен съд Видин

Търговски имот ВИДИН

Цена: 13000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. "П. Р. Славейков"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 260000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 158 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ №48
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застрое ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. " Баба Вида" № 7,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Търговски имот ВИДИН

Цена: 42400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 125 кв.м.

ж.к”Панония” бл.№5 , етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.24.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 1097 ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 12888.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ж. к. Панония, бл. 6, във вх. Г, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.122 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 96,00 кв. м., ве ...

Търговски имот Грамада

Цена: 33408.00 лв.

Населено място: Грамада
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
Втори етаж от административно – търговска сграда със застроена площ 279,25 кв. м., заедно с 50,98% идеални части от общите части на сградата и ½ идеална част от дворното място, съставляващ ...

Търговски имот Грамада

Търговски имот Грамада

Цена: 29016.00 лв.

Населено място: Грамада
Квадратура 1796 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ идеална част от УПИ пл. №740, представляващо дворно място с площ от 1796 кв. м., за който е определен парцел ІІ-740 в кв. 93 по плана на гр. Грамада, обл. Видин, ведно с по ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 222750.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 4462 кв.м.

ул. "Цар Симеон Велики"
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Търговски имот ВИДИН

Цена: 37600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 144 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Панония
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Сграда с идентификатор 10971.503.12.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.503.12, представляваща Сграда за търг ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 14504.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. " Княз Борис I"№ 1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. ' Баба Вида " №7
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 24408.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. " П.Р. Славейков"
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Търговски имот Димово

Търговски имот Димово

Цена: 29501.60 лв.

Населено място: Димово
Квадратура 484 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Дворно място в гр.Димово с площ 1020 кв.м.съставляващо УПИ ХХIV-268 и УПИ ХХХI -268 в кв.49 по плана на гр.Димово заедно с новоизграждаща се Двуетажна хотелско-търговска сграда и Бистро с ...

Търговски имот Грамада

Цена: 37120.00 лв.

Населено място: Грамада
Квадратура 279 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
Втори етаж от административно – търговска сграда със застроена площ 279,25 кв. м., заедно с 50,98% идеални части от общите части на сградата и ½ идеална част от дворното място, съставляващ ...

Търговски имот Грамада

Цена: 32240.00 лв.

Населено място: Грамада
Квадратура 1796 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 2019-11-19
½ идеална част от УПИ пл. №740, представляващо дворно място с площ от 1796 кв. м., за който е определен парцел ІІ-740 в кв. 93 по плана на гр. Грамада, обл. Видин, ведно с построените в н ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 247500.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 4462 кв.м.

УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №108
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 187434.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 158 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ №48
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
ПИ с идентификатор 10971.501.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 158,00 кв. м., ведно с построената в него Двуетажна масивна сграда със застрое ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 45144.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 125 кв.м.

ж.к”Панония” бл.№5 , етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.24.1.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 14320.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 96 кв.м.

ж. к. Панония, бл. 6, във вх. Г, ет. 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.17.1.122 разположен в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 10971.503.17 за търговска дейност със застроена площ 96,00 кв. м., ве ...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 16116.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул. "Княз Борис I'№1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.09.2019 до 29.10.2019
Обявяване на: 2019-10-30
...

Търговски имот Капитановци

Търговски имот Капитановци

Цена: 26224.83 лв.

Населено място: Капитановци
Квадратура 144 кв.м.

ул. "Петнадесета" №1
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 133 кв.м.

ул."Баба Вида"№7,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 27120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 78 кв.м.

ул. П. Р. Славейков
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Търговски имот ВИДИН

Търговски имот ВИДИН

Цена: 34613.33 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

ул. 'Градинска"16,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик