Чси Имоти > Белоградчик >

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти в Белоградчик от ЧСИ

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1944.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 320 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Карловица №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1388, с площ от 320 кв.м., начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ XI кв.46, с административен адрес гр.Белогра ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 405 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Лале №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1362, с площ от 405 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ VI кв.90, с административен адре ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1008.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 187 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Трети март №94
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1419 с площ от 187 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Трети м ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №15
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1357 с площ от 305 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ I кв.90, с административен адрес ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2433.60 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 436 кв.м.

гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ-XXXIII в кв.1 с площ от 436.20 кв.м.по плана на гр.Белоградчик,с административен адрес гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В, празен, незастроен. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1562.40 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №12
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ -XIII в кв.89 с площ от 305.00 кв.м. по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №12, в имота има построена сграда без строителни книжа. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора. ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 53600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 277 кв.м.

ул. „Поручик Дворянов“ №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
ТРИЕТАЖНО МАСИВНО ЖИЛИЩЕ, състоящо се от пет стаи, кухня, трапезария и кухня с обща площ, две бани и тоалетни, стълбище и две тераси, съставляващо югоизточната част от масивна жилищна сгр ...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 27792.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

ул. " Четник Йоцо" №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 49680.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 277 кв.м.

ул. „Поручик Дворянов“ №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
ТРИЕТАЖНО МАСИВНО ЖИЛИЩЕ, състоящо се от пет стаи, кухня, трапезария и кухня с обща площ, две бани и тоалетни, стълбище и две тераси, съставляващо югоизточната част от масивна жилищна сгра ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2704.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 436 кв.м.

булевард Съединение №20В
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ-XXXIII в кв.1 с площ от 436.20 кв.м.по плана на гр.Белоградчик,с административен адрес гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В, празен, незастроен. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1736.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

ул.Липа №12
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ -XIII в кв.89 с площ от 305.00 кв.м. по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №12, в имота има построена сграда без строителни книжа. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 303 кв.м.

ул.Липа №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1369, с площ от 303 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ III в кв.91, с административен а ...

Многостаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Многостаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 99 кв.м.

гр.Белоградчик жк „Здравец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Четиристаен тухлен апартамент на четвърти етаж от МЖС, бл.15, в жк „Здравец“, сградата е построена в УПИ № І-1008 в кв.50 по плана на гр.Белоградчик, състоящ се от столова с кухненски бокс ...

Склад БЕЛОГРАДЧИК

Склад БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 150480.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 944 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Урегулиран поземлен имот І-148 в кв.13 целият с площо от 2 920 кв.м. по плана на гр Белоградчик, ведно с построената в имота Масивна Производствена сграда с предназначение цех за хляб, цех ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 60240.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 177 кв.м.

улица Цар Асен I
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
УПИ XIX - 243 в кв. 56 по регулационния план на гр. Белоградчик, обл. Видин с площ 625 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с РЗП 176.50 кв. м., мазе с РЗП ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 405 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Лале №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1362, с площ от 405 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ VI кв.90, с административен адре ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 220 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Втора, №17
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1425 с площ от 220 кв.м., начин на трайно ползване за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ XI кв 83, с административен адрес гр.Белоградч ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 187 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Трети март №94
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1419 с площ от 187 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Трети м ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №15
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1357 с площ от 305 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ I кв.90, с административен адрес ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 345 кв.м.

ул. „Поручик Дворянов“ №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ТРИЕТАЖНО МАСИВНО ЖИЛИЩЕ, състоящо се от пет стаи, кухня, трапезария и кухня с обща площ, две бани и тоалетни, стълбище и две тераси, съставляващо югоизточната част от масивна жилищна сгра ...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул. “Белоградчишки проход“ №2, вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03616.501.231.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ - тристаен тухлен апартамент със застроена площ 111.60 кв. м., ведн ...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул. “Белоградчишки проход“ №2, вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ТРЕТИЯТ ЕТАЖ от ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03616.501.231.1., представляващ САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ - тристаен тухлен апартамент със застроена площ от 112 кв.м., състо ...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 30880.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

ул. "Четник Йоцо" №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 18028.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 2401 кв.м.

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ V в кв. 18 А ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК С ПЛОЩ 2401,47 КВАДРАТНИ МЕТРА НЕЗАСТРОЕН, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 7552.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1. УПИ-ХIII-716 /ТРИНАДЕСЕТ РИМСКО СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.20 /ДВАДЕСЕТИ/ С ПЛОЩ ОТ 336 КВАДРАТНИ МЕТРА ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК ,НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10 ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1540.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 301 кв.м.

ул.Липа №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ-Х в кв.89 с площ от 301 кв.м.по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №6, при граници и съседи на имота: УПИ-XI-Община Белоградчик,УПИ-VI-Община Бел ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 139968.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 14256.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 100 кв.м.

ул."Здравец" №8
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 57038.40 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 177 кв.м.

ул."Цар Асен I"
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
УПИ XIX - 243 в кв. 56 по регулационния план на гр. Белоградчик, обл. Видин с площ 625 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с РЗП 176.50 кв. м., мазе с РЗП ...

Други БЕЛОГРАДЧИК

Други БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 123520.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 1511 кв.м.

землището на с. Чифлик
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.07.2019 до 07.08.2019
Обявяване на: 2019-08-08
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
Обявяване на: 2019-07-11
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 31200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

гр. Белоградчик, ул. “Белоградчишки проход“ №2, вх. Б.
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03616.501.231.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ - тристаен тухлен апартамент със застроена площ 111.60 кв. м., ведн ...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

гр. Белоградчик, ул. “Белоградчишки проход“ №2, вх. Б.
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ТРЕТИЯТ ЕТАЖ от ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 03616.501.231.1., представляващ САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ - тристаен тухлен апартамент със застроена площ от 112 кв.м., състо ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1712.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 301 кв.м.

ул.Липа №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
УПИ-Х в кв.89 с площ от 301 кв.м.по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №6, при граници и съседи на имота: УПИ-XI-Община Белоградчик,УПИ-VI-Община Бел ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 155520.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 20032.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 2401 кв.м.

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
УПИ V в кв. 18 А ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК С ПЛОЩ 2401,47 КВАДРАТНИ МЕТРА НЕЗАСТРОЕН, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 8392.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 2019-06-11
УПИ-ХIII-716 /ТРИНАДЕСЕТ РИМСКО СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.20 /ДВАДЕСЕТИ/ С ПЛОЩ ОТ 336 КВАДРАТНИ МЕТРА ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК ,НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10 ...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 63376.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 177 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
УПИ XIX - 243 в кв. 56 по регулационния план на гр. Белоградчик, обл. Видин с площ 625 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда с РЗП 176.50 кв. м., мазе с РЗП ...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 28944.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

ул."Четник Йоцо" №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 15840.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 100 кв.м.

ул.." Здравец" № 8
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.05.2019 до 12.06.2019
Обявяване на: 2019-06-13
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 345 кв.м.

ул. „Поручик Дворянов“ №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
ТРИЕТАЖНО МАСИВНО ЖИЛИЩЕ, състоящо се от пет стаи, кухня, трапезария и кухня с обща площ, две бани и тоалетни, стълбище и две тераси, съставляващо югоизточната част от масивна жилищна сгра ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.

гр.Белоградчик
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 32160.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

ул. Четник Йоцо" №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
...

Други БЕЛОГРАДЧИК

Други БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 276512.40 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 1710 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Стара планина №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ III – 301 в кв.49 по плана на гр.Белоградчик с площ от 5 000 кв.м.по документи за собственост и 4 994 кв.м.по скица, с построената в него Масивна сграда със застроена площ от 998 кв.м. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 8388.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

1. УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ-ХIII-716 /ТРИНАДЕСЕТ РИМСКО СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.20 /ДВАДЕСЕТИ/ С ПЛОЩ ОТ 336 КВАДРАТНИ МЕТРА ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК ,НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10 ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 3664.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 657 кв.м.

гр.Белоградчик,бул.Съединение №20А
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ-VIII в кв.90 с площ от 656.5 кв.м. по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик,бул.Съединение №20А ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 162050.40 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.“Васил Левски“ № 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ VII в кв.18 по плана на гр.Белоградчик, община Белоградчик, обл.Видин, целия с площ 8 770 кв.м., с административен адрес: гр.Белоградчик, ул.“Васил Левски“ № 25, при граници и съседи: ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 132023.70 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 11180 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Пейо Яворов №16 Ж
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
УПИ X-716 в кв.20 по плана на гр.Белоградчик, с площ от 11180.00 кв.м., с административн адрес: гр.Белоградчик, ул.Пейо Яворов №16 Ж-незастроен, при граници и съседи: УПИ I, УПИ, УПИ V, VI ...

Многостаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Многостаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 37600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 99 кв.м.

ж.к.“Здравец“, бл.15
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
Апартамент – на четвърти етаж от МЖС бл.15 в ж.к.“Здравец“, сградата построена в УПИ № I-1008 в кв.50 по плана на гр.Белоградчик, състоящ се от столова с кухненски бокс, дневна, три спални ...

Склад БЕЛОГРАДЧИК

Склад БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 167200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 944 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 61848.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 177 кв.м.

ул."Цар Асен I"
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул."Белоградчишки проход"2, вх.Б,ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул."Белоградчишки проход"2, вх.Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.01.2019 до 11.02.2019
Обявяване на: 2019-02-12
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 73440.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
Обявяване на: 2019-01-08
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 180056.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул Васил Левски 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
Обявяване на: 2018-12-13
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 4072.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 656 кв.м.

бул.Съединение 20 А
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
Обявяване на: 2018-12-13
...

Други БЕЛОГРАДЧИК

Други БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 307236.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

ул.Стара планина №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.11.2018 до 12.12.2018
Обявяване на: 2018-12-13
...

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 17840.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 74 кв.м.

ул.' Стара планина' №5, вх. А, ет.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
Обявяване на: 2018-12-19
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 9320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

ул.Телевизионна №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 146693.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 11180 кв.м.

ул.Пейо Яворов №16 Ж
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 83 кв.м.

ул."Поручик Дворянов"25
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 32000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул."Белоградчишки проход"2,вх.Б,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул."Белоградчишки проход"2,вх.Б,ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.10.2018 до 05.11.2018
Обявяване на: 2018-11-06
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 5840.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 420 кв.м.

ул. "Цар Асен I"№12
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 35200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 330 кв.м.

ул. "Цар Aсен I"№12
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.10.2018 до 27.11.2018
Обявяване на: 2018-11-28
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 68720.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 177 кв.м.

гр.Белоградчик,ул.Цар Асен I
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2018 до 24.10.2018
Обявяване на: 2018-10-25
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 62 кв.м.

ул.Трети март №57
Окръжен съд: Видин
Срок: 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 2018-10-04
...

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 20592.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 74 кв.м.

ул." Стара планина"№5, вх. А, ет. 5
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.09.2018 до 09.10.2018
Обявяване на: 2018-10-10
...

Едностаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Едностаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 49 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.“Васил Левски“ № 1, вх.“Б“, ет.3, ап.№ 17
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 222048.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул Васил Левски 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 9504.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

ул Телевизионна №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 3664.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 657 кв.м.

бул.Съединение 20 А
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
...

Други БЕЛОГРАДЧИК

Други БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 305388.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

ул.“Стара планина“ № 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 2018-09-18
УПИ III – 301 в кв.49 по плана на гр.Белоградчик с площ 5 000 кв.м. по док.за собственост и 4 994 кв.м. по скица с адм. адрес гр.Белоградчик, ул.“Стара планина“ № 6 с построената в него Ма ...

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 22880.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 74 кв.м.

ул. "Стара планина" №5,вх. А,ет.5
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 2018-07-12
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 58725.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 74 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 2018-06-19
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

: гр.Белоградчик, обл.Видин, ул.“Белоградчишки проход“ № 2, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Тристаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 30672.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

гр.Белоградчик, обл.Видин, ул.“Белоградчишки проход“ № 2, вх.Б, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 83 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.“Поручик Дворянов“ № 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Жилищна сграда БЕЛОГРАДЧИК

Жилищна сграда БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 339320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.“Стара планина“ № 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 81600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 4072.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 657 кв.м.

бул.Съединение 20 А
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
Обявяване на: 2018-06-12
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 246720.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 97200.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 11180 кв.м.

ул.П.Яворов №16 Ж
Окръжен съд: Видин
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 10560.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

ул.Телевизионна №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
Обявяване на: 2018-06-05
...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 31320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

ул." Четник Йоцо" №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
Обявяване на: 2018-06-13
...

Едностаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Едностаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 49 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.“Васил Левски“ № 1, вх.“Б“, ет.3, ап.№ 17
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 2018-05-03
...

Земеделски имот БЕЛОГРАДЧИК

Земеделски имот БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 12684.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 952 кв.м.

землището на село Върбовчец
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
Обявяване на: 2018-04-26
...

Земеделски имот БЕЛОГРАДЧИК

Земеделски имот БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 22890.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 5194 кв.м.

землището на село Върбовчец
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
Обявяване на: 2018-04-26
...

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Двустаен апартамент БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 27648.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 74 кв.м.

ул.' Стара планина" №5, вх. А, ет. 5
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.03.2018 до 25.04.2018
Обявяване на: 2018-04-26
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 236880.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.“Васил Левски“ № 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 9585.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

ул.Телевизионна №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
Обявяване на: 2018-03-20
...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 34800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 117 кв.м.

УЛ."ЧЕТНИК ЙОЦО" № 3
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 2018-03-28
...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 34080.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул. Белоградчишки проход № 2, вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
...

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Етаж от къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 112 кв.м.

ул. "Белоградчишки проход" № 2, вх. Б
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 318600.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 998 кв.м.

ул.“Стара планина“ № 6
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 3435.75 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 65650 кв.м.

бул.Съединение 20А
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 108000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 11180 кв.м.

ул.Пейо Яворов №16 Ж
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 2018-03-07
...

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Къща БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 62400.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 83 кв.м.

ул. Поручик Дворянов № 25
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 2018-02-20
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик