Чси Имоти > Белоградчик > Производствен имот

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Производствен имот в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Производствен имот в Белоградчик, вижте резултати за Производствен имот в окръжен съд Видин

Производствен имот ВИДИН

Цена: 88056.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 582 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.511.180.1.2, целият с площ 582 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с предназначение: за търговска дейност, находящ с ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 246240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6705 кв.м.

ул."Екзарх Йосиф"I
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, в промишлена зона с площ 6 705 кв. м., ведно с построените в имота: 1 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 36759.60 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 122603.76 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
.Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, цел ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 150822.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, це ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 173972.88 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
града с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128 ...

Производствен имот Плешивец

Цена: 5384.80 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 3245 кв.м.

м. Виброполигона
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот № 014055 в землището на с. Плешивец с ЕКАТТЕ 56753, общ. Ружинци, обл. Видин, с площ на имота 3,245 дка, с начин на трайно ползване: Стопански двор, м. Виброполиго ...

Производствен имот Плешивец

Производствен имот Плешивец

Цена: 101320.00 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 19985 кв.м.

м. Виброполигона
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот № 015008 в землището на с. Плешивец с ЕКАТТЕ 56753, общ. Ружинци, обл. Видин, с площ на имота 19,985 дка, с начин на трайно ползване: Стопански двор, м. Виброполигона, ...

Производствен имот Плешивец

Производствен имот Плешивец

Цена: 67141.60 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 8071 кв.м.

м. Виброполигона
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот № 015013 в землището на с. Плешивец с ЕКАТТЕ 56753, общ. Ружинци, обл. Видин, с площ на имота 8,071 дка, с начин на трайно ползване: Стопански двор, м. Виброполи ...

Производствен имот Плешивец

Цена: 31528.00 лв.

Населено място: Плешивец
Квадратура 9733 кв.м.

м. Виброполигона
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот № 015007 в землището на с. Плешивец с ЕКАТТЕ 56753, общ. Ружинци, обл. Видин, с площ на имота 9,733 дка с начин на трайно ползване: Стопански двор, м. Виброполигона, в ...

Производствен имот Бела

Производствен имот Бела

Цена: 43704.00 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 6070 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот с № 015035 в землището на с. Бела с ЕКАТТЕ 03263, общ. Димово, обл. Видин, с площ 6,070 дка, ведно с построените в него сгради: Масивна сграда леярна с площ 555 кв.м, по скица и 432 ...

Производствен имот Покрайна

Производствен имот Покрайна

Цена: 108640.00 лв.

Населено място: Покрайна
Квадратура 905 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА – КРАВАРНИК със застроена площ 905 кв.м. построена в имот № 000198 в местността „Стопански двор” в землището на с.Покрайна, общ.Видин, ЕКАТТЕ 57131, целият с площ ...

Производствен имот ВИДИН

Цена: 65600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 370 кв.м.

ж.к"Бонония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
.Поземлен имот с идентификатор 10971.509.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин с площ 1 231 кв.м. ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 10071. ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 418824.80 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 7734 кв.м.

местност Кумбаир
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Поземлен имот с идентификатор 10971.512.730.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, местност Кумбаир, целият с площ 7 734 кв.м., с предназначение на територията: Урб ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 74358.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1529 кв.м.

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
ият с площ 1 529 кв.м, ведно с построената в имота масивна сграда леярски цех- панелна сграда с идентификатор 10971.418.1.1 със застроена площ 525.20 кв.м по нот. акт и по скица, състояща ...

Производствен имот Неговановци

Производствен имот Неговановци

Цена: 2945483.41 лв.

Населено място: Неговановци
Квадратура 2277 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
УПИ IV-502 в кв.49 по плана на с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, целият с площ по док. 7188.00 кв.м., ведно с построените в него: 1.ВИНАРСКА ИЗБА, със застроена площ 1018.00 кв.м. ...

Производствен имот КУЛА

Производствен имот КУЛА

Цена: 398880.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 8760 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Предприятие за производство на ракия, спирт и дестилат за хранителната промишленост съставляващо УПИ ІІІ – 1 626 в кв. 29 с площ 8 760 кв. м., по действащия план на гр. Кула, обл. Видин, з ...

Производствен имот Средогрив

Производствен имот Средогрив

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: Средогрив
Квадратура 275 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Урегулиран поземлен имот № VIII-166 в кв.28 а по регулационния план на с.Средогрив, община Чупрене, обл.Видин, целият с площ 1 252 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда - фурна ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 58400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 139 кв.м.

бул. “Панония“№5 ”З“
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.506.778 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин с площ 354 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 10 ...

Производствен имот Гара Орешец

Производствен имот Гара Орешец

Цена: 176760.00 лв.

Населено място: Гара Орешец
Квадратура 26681 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Урегулиран поземлен имот XXI – 1, в кв.1 по регулационния план на с.Гара Орешец, общ.Димово, обл.Видин, целия с площ от 26 681 кв.м., ведно с построените в имота: 1. Масивна сграда – Контр ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 335520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1908 кв.м.

ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 302688.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1353 кв.м.

ул. " Цар Иван Асен II" 13
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Производствен имот Капитановци

Производствен имот Капитановци

Цена: 15300.00 лв.

Населено място: Капитановци
Квадратура 208 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Масивна едноетажна сграда /бивша фурна/ със застроена площ 208 кв.м., находяща се в Поземлен имот V – 458 в кв.43 по плана на с. Капитановци, общ. Видин, обл. Видин, при съседи на ПИ по ск ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 40844.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 147 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Сграда с идентификатор 10971.511.128.6 със застроена площ 147 кв.м и припадащи се 773,65/16 605 кв.м ид.ч от терена , представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 16 60 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 136226.40 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 498 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Сграда с идентификатор 10971.511.128.5 със застроена площ 498 кв.м и припадащи се 2 621,00 /16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 16 60 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 167580.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 667 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Сграда с идентификатор 10971.511.128.4 със застроена площ 667 кв.м и припадащи се 3 510,40/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.128, целият с площ 16 60 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 193303.20 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 376 кв.м.

Западна складова зона
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Сграда с идентификатор 10971.511.128.2 със застроена площ 376 кв.м и припадащи се 5 936,75/16 605 кв.м ид.ч от терена, представляваща ПИ с идентификатор 10971.511.12 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 273600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 6705 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, в промишлена зона с площ 6 705 кв. м., ведно с построените в имота: 1 ...

Производствен имот ВИДИН

Производствен имот ВИДИН

Цена: 13040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 54 кв.м.

ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.51.1.9 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.508.51, представляващ Сладкарски цех за тестени изделия, застро ...

Производствен имот Неговановци

Производствен имот Неговановци

Цена: 3272759.34 лв.

Населено място: Неговановци
Квадратура 2277 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
УПИ IV-502 в кв.49 по плана на с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, целият с площ по док. 7188.00 кв.м., ведно с построените в него: 1.ВИНАРСКА ИЗБА, със застроена площ 1018.00 кв.м. и ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик