Чси Имоти > Белоградчик > Парцел

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Парцел в Белоградчик от ЧСИ

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1944.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 320 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Карловица №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1388, с площ от 320 кв.м., начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ XI кв.46, с административен адрес гр.Белогра ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 405 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Лале №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1362, с площ от 405 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ VI кв.90, с административен адре ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1008.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 187 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Трети март №94
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1419 с площ от 187 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Трети м ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1620.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №15
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1357 с площ от 305 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ I кв.90, с административен адрес ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2433.60 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 436 кв.м.

гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ-XXXIII в кв.1 с площ от 436.20 кв.м.по плана на гр.Белоградчик,с административен адрес гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В, празен, незастроен. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1562.40 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №12
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ -XIII в кв.89 с площ от 305.00 кв.м. по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №12, в имота има построена сграда без строителни книжа. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 90000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 58320.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 100000.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2704.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 436 кв.м.

булевард Съединение №20В
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ-XXXIII в кв.1 с площ от 436.20 кв.м.по плана на гр.Белоградчик,с административен адрес гр.Белогардчик,булевард Съединение №20В, празен, незастроен. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1736.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

ул.Липа №12
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
УПИ -XIII в кв.89 с площ от 305.00 кв.м. по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №12, в имота има построена сграда без строителни книжа. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1480.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 303 кв.м.

ул.Липа №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1369, с площ от 303 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ III в кв.91, с административен а ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 2400.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 405 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Лале №3
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1362, с площ от 405 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ VI кв.90, с административен адре ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 220 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Втора, №17
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1425 с площ от 220 кв.м., начин на трайно ползване за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ XI кв 83, с административен адрес гр.Белоградч ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 187 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Трети март №94
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1419 с площ от 187 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Трети м ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 305 кв.м.

гр.Белоградчик, ул.Липа №15
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 2019-10-25
Поземлен имот с идентификатор 03616.501.1357 с площ от 305 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: за ниско застрояване, номер по предходен план: УПИ I кв.90, с административен адрес ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 64800.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 14000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 2019-10-10
УПИ ІІ в кв.3 образуван от имот №501.365, ЕКАТТЕ 03616 по регулационния план на гр.Белоградчик-незастроен терен, целият с площ от 14000,00кв.м. ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 18028.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 2401 кв.м.

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ V в кв. 18 А ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК С ПЛОЩ 2401,47 КВАДРАТНИ МЕТРА НЕЗАСТРОЕН, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 7552.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 336 кв.м.

УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
1. УПИ-ХIII-716 /ТРИНАДЕСЕТ РИМСКО СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТНАДЕСЕТ/ КВ.20 /ДВАДЕСЕТИ/ С ПЛОЩ ОТ 336 КВАДРАТНИ МЕТРА ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК ,НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ"ТЕЛЕВИЗИОННА №10 ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 1540.80 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 301 кв.м.

ул.Липа №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ-Х в кв.89 с площ от 301 кв.м.по плана на гр.Белоградчик, с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Липа №6, при граници и съседи на имота: УПИ-XI-Община Белоградчик,УПИ-VI-Община Бел ...

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Парцел БЕЛОГРАДЧИК

Цена: 139968.00 лв.

Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Квадратура 8770 кв.м.

ул.Васил Левски №25
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
УПИ VII в кв.18, целия с площ от 8770 кв.м., с административен адрес гр.Белоградчик, ул.Васил Левски №25, при гарници на имота: ул.Васил Левски, УПИ X в кв.18 и гора ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик