Чси Имоти > Белоградчик > Магазин

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Магазин в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Магазин в Белоградчик, вижте резултати за Магазин в окръжен съд Видин

Магазин ВИДИН

Цена: 46160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.

бул. " Панония'
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 27840.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

гр.Видин, Гео Милев, ет.1,обект 4
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.32.2.4, предназначение – за търговска дейност, площ по документи 40.310 кв.м., с административен адрес гр.Видин, Гео Милев, ведно с п ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 29520.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ ...

Магазин ВИДИН

Цена: 50940.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. ' Антон Страшимиров" 10
Окръжен съд: Видин
Срок: 15.03.2020 до 15.04.2020
Обявяване на: 2020-04-16
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 съ ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 22560.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 107 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ...

Магазин КУЛА

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 169 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Бивш магазин за хранителни стоки с площ около 168,95 кв. м., находящ се на партерния етаж на пететажен масивен жилищен блок „Синчец“ построен в имот пл. № 908, УПИ ІХ в кв. 84 по плана на ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 57440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 57440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Магазин ВИДИН

Цена: 31032.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

ул. " Стефан Еленков" №1
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.

бул. "Панония"
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 56600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ул. 'Антон Страшимиров"№10
Окръжен съд: Видин
Срок: 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 2020-02-07
...

Магазин ВИДИН

Цена: 32800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ 4 ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 34480.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 40 кв.м.

ул. " Стефан Еленков" №1
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 60000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 292 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 55440.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 290 кв.м.

гр. Видин, ул. „Панония“, бл. 6, вх.Б, ет.0
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Магазин със застроена площ от 95,00 кв.м., представляваща имот с идентификатор 10971.503.17.1.118, съгласно кадастралната карта на гр.Видин, с административен адрес,гр.Видин, ул. „Панония“ ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 21528.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.4 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 2 със ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 21168.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 50 кв.м.

ул. „Искър“ № 6, етаж 0
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.1048.1.3 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.1048 за търговска дейност представляващ Магазин № 1 със ...

Магазин КУЛА

Магазин КУЛА

Цена: 20520.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 169 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Бивш магазин за хранителни стоки с площ около 168,95 кв. м., находящ се на партерния етаж на пететажен масивен жилищен блок „Синчец“ построен в имот пл. № 908, УПИ ІХ в кв. 84 по плана на ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 53928.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

УЛ. КНЯЗ БОРИС I №33
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 2019-12-20
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 31152.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 20 кв.м.

УЛ. тЪРГОВСКА 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 17080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 43 кв.м.

ул. „Цанко Церковски“ №6
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
¼ идeална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.505.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 296 кв. м., ведно със Самостоятелен обект в сграда ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 59920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 197 кв.м.

ул. " Княз БорисI" 33
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 2019-10-11
...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 61600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 290 кв.м.

гр.Видин, ул. „Панония“, бл.6
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Магазин със застроена площ от 95,00 кв.м., представляваща имот с идентификатор 10971.503.17.1.118, съгласно кадастралната карта на гр.Видин, с административен адрес,гр.Видин, ул. „Панония“ ...

Магазин КУЛА

Магазин КУЛА

Цена: 22800.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 169 кв.м.

блок „Синчец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Бивш магазин за хранителни стоки с площ около 168,95 кв. м., находящ се на партерния етаж на пететажен масивен жилищен блок „Синчец“ построен в имот пл. № 908, УПИ ІХ в кв. 84 по плана на ...

Магазин ВИДИН

Магазин ВИДИН

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 44 кв.м.

ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
Окръжен съд: Видин
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект с идентификатор 10971.501.221.2.11, в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.501.221, представляващ търговски обект - МАГАЗИН със застроена площ 4 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик