Чси Имоти > Белоградчик > Земеделска земя

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Земеделска земя в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Земеделска земя в Белоградчик, вижте резултати за Земеделска земя в окръжен съд Видин

Земеделска земя Макреш

Цена: 2344.00 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 2000 кв.м.

местността Вълчешки дол
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Земеделска земя Макреш

Земеделска земя Макреш

Цена: 8952.00 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 8002 кв.м.

местността Градено поле
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Земеделска земя Макреш

Цена: 12544.00 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 11003 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Земеделска земя Макреш

Земеделска земя Макреш

Цена: 17544.00 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 16462 кв.м.

местността Петковски връх
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Земеделска земя Макреш

Земеделска земя Макреш

Цена: 7832.00 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 7001 кв.м.

местността Петковки връх
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 8048.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 2502 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ ХХІV - 93,94,95 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 2 502 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ XVIII-101, УПИ XIX-102, УПИ XXI-102; ...

Земеделска земя Чифлик

Цена: 6216.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1933 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ ХХІІІ - 95,96,97 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 1 933 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ XXII-93,94,95, УПИ VII-98, УПИ XIV-100, ...

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 6232.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1937 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
УПИ ХХІІ - 93,94,95 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 1 937 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ II-92, УПИ XXIV- 93,94,95, УПИ XXIII- ...

Земеделска земя Покрайна

Земеделска земя Покрайна

Цена: 30176.00 лв.

Населено място: Покрайна
Квадратура 26301 кв.м.

местността Блатото
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Земеделска земя Средогрив

Цена: 3936.00 лв.

Населено място: Средогрив
Квадратура 8601 кв.м.

местност "Ливаге"
Окръжен съд: Видин
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
Поземлен имот с идентификатор 68518.15.12 в землището на с.Средогрив с ЕКАТТЕ 68518, общ. Чупрене, обл.Видин, находящ се в местността“ Ливаге“, с начин на трайно ползване - НИВА с площ 8 ...

Земеделска земя Върбовчец

Земеделска земя Върбовчец

Цена: 2980.00 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 2024 кв.м.

метността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000082 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 2,024 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на по ...

Земеделска земя Върбовчец

Земеделска земя Върбовчец

Цена: 4604.80 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 3128 кв.м.

метността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000066 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 3,128 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на поз ...

Земеделска земя КУЛА

Земеделска земя КУЛА

Цена: 916.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 2315 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
½ ид.ч. от Поземлен имот , парцел – 004, масив -047, площ по документи 2.315 дка, гр.Кула, местност „ТРИ КЛАДЕНЦИ“, 047004, други селскостопански територии, обл. Видин, общ.Кула , гр.Кула. ...

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 446.40 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Имот 250290 с площ 1,000 дка, III категория, находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с.Септемврийци, общ.Димово, обл.Видин. ...

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 1893.60 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 4748 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
Имот 373018 с площ 4,748 дка, VI категория, находящ се в местността „МЪРШАВЦИ“, с.Септемврийци, общ.Димово,обл.Видин. ...

Земеделска земя Грамада

Земеделска земя Грамада

Цена: 470.16 лв.

Населено място: Грамада
Квадратура 4801 кв.м.

местност"Тутмара"
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
½ ид.ч. от : Поземлен имот, пл. № - 127036, площ по документи – 4.801 дка, гр. Грамада, местност – ТУТМАРА, обл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада. ...

Земеделска земя Неговановци

Земеделска земя Неговановци

Цена: 6432.00 лв.

Населено място: Неговановци
Квадратура 11438 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Поземлен имот № 028028, находящ се в землището на с. Неговановци, ЕКАТЕ 51264, общ. Ново село, обл.Видин, представляващ земеделска земя с площ от 11.438 дка, в местност „БАЧОВО“, начин на ...

Земеделска земя Неговановци

Земеделска земя Неговановци

Цена: 716.00 лв.

Населено място: Неговановци
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Поземлен имот № 201034, находящ се в землището на с. Неговановци, ЕКАТЕ 51264, общ. Ново село, обл.Видин, представляващ земеделска земя с площ от 2.000 дка, в местност „БАЧОВО“, начин на т ...

Земеделска земя Неговановци

Земеделска земя Неговановци

Цена: 716.00 лв.

Населено място: Неговановци
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Поземлен имот № 201033, находящ се в землището на с. Неговановци, ЕКАТЕ 51264, общ. Ново село, обл.Видин, представляващ земеделска земя с площ от 2.000 дка, в местност „БАЧОВО“, начин на т ...

Земеделска земя Пешаково

Земеделска земя Пешаково

Цена: 366.40 лв.

Населено място: Пешаково
Квадратура 1600 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
½ ид.ч. от Поземлен имот №006031, с площ по документи 1,600 дка, находящ се в землището на с.Пешаково,общ.Видин, в местност „ЛОЗЯТА“, начин на трайно ползване лозе, четвърта категория при ...

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 165.60 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2352 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Имот №122013 в землището на с.Стакевци с ЕКАТТЕ 68655, пасище – мера с площ от 2,352 дка, девета категория, местността Ковачевица. ...

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 67.68 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 973 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Имот №122012 в землището на с.Стакевци с ЕКАТТЕ 68655, пасище – мера с площ от 0,973 дка, девета категория, местността Ковачевица. ...

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 158.40 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2219 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Имот №122011 в землището на с.Стакевци с ЕКАТТЕ 68655, пасище – мера с площ от 2,219 дка, девета категория, в местността Ковацевица ...

Земеделска земя Орешец

Земеделска земя Орешец

Цена: 679.50 лв.

Населено място: Орешец
Квадратура 5000 кв.м.

местност „Черно дърво“
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
¼ идеална част от Имот № 107002 в землището на с. Гара Орешец с ЕКАТТЕ 14489, общ. Димово, обл. Видин, местност „Черно дърво“, начин на трайно ползване НИВА с площ от 5.000 дка, трета кат ...

Земеделска земя Орешец

Земеделска земя Орешец

Цена: 911.25 лв.

Населено място: Орешец
Квадратура 6700 кв.м.

с. Гара Орешец , общ. Димово, обл. Видин, местност „Топила
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
¼ идеална част от Имот № 106050 в землището на с. Гара Орешец с ЕКАТТЕ 14489, общ. Димово, обл. Видин, местност „Топила“, начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.700 дка, трета категория ...

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 8712.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 2502 кв.м.

с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ХХІV - 93,94,95 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 2 502 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ XVIII-101, УПИ XIX-102, ...

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 6732.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1933 кв.м.

с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ХХІІІ - 95,96,97 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 1 933 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ XXII-93,94,95, УПИ VII ...

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 6739.20 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1937 кв.м.

с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ХХІІ - 93,94,95 в кв. 16, по регулационния план на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин с площ от 1 937 кв. м. - незастроен, при съседи: УПИ II-92, УПИ XXIV- 93,94,95, УПИ XXIII-95, ...

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 496.00 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Имот 250290 с площ 1,000 дка, III категория, находящ се в местността „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с.Септемврийци, общ.Димово, обл.Видин. ...

Земеделска земя Септемврийци

Земеделска земя Септемврийци

Цена: 2104.00 лв.

Населено място: Септемврийци
Квадратура 4748 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Имот 373018 с площ 4,748 дка, VI категория, находящ се в местността „МЪРШАВЦИ“, с.Септемврийци, общ.Димово,обл.Видин. ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик