Чси Имоти > Белоградчик > Заведение

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Заведение в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Заведение в Белоградчик, вижте резултати за Заведение в окръжен съд Видин

Заведение ВИДИН

Цена: 134352.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 137 кв.м.

улица " Княз Борис I" №21, ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 2020-04-03
...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 38160.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 110 кв.м.

гр.Видин,ул.Стара Планина“ № 46
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Поземлен имот с идентификатор 10971.507.469 целият с площ от 193 кв.м., ведно с построените в имота: двуетажна масивна жилищно-търговска сграда с идентификатор 10971.507.469.1, със застрое ...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 31568.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 149 кв.м.

ул. „Васил Априлов“ №2
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 10971.504.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, целият с площ 498 кв. м., ведно с построените в него сгради: едн ...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 122400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 234 кв.м.

бул. " Панония" 58,вх. Б,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 34400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 129 кв.м.

ул. „Стефан Малиновски“ №26, ет. 2
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.51.1.8 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.508.51, представляващ Дневен бар със застроена площ 129 кв. м., ...

Заведение ВИДИН

Заведение ВИДИН

Цена: 149280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 137 кв.м.

ул." Княз Борис "1,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Заведение ВИДИН

Цена: 136000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 234 кв.м.

бул. "Панония" 58,вх.Б,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 2019-11-08
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик