Чси Имоти > Белоградчик > Други

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Други в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Други в Белоградчик, вижте резултати за Други в окръжен съд Видин

Други Чифлик

Цена: 116553.60 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1511 кв.м.

в землищата на селата Чифлик и Извор
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.06.2020 до 09.07.2020
Обявяване на: 2020-07-10
...

Други Макреш

Други Макреш

Цена: 164.80 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 1001 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Други Макреш

Други Макреш

Цена: 329.60 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 1999 кв.м.

местността Стублата
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Други Макреш

Други Макреш

Цена: 467.20 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 2833 кв.м.

местността Рапсаля
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Други Макреш

Други Макреш

Цена: 659.20 лв.

Населено място: Макреш
Квадратура 4001 кв.м.

местността Рапсаля
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Други Държаница

Други Държаница

Цена: 32544.00 лв.

Населено място: Държаница
Квадратура 46212 кв.м.

местността Бабките
Окръжен съд: Видин
Срок: 29.03.2020 до 29.04.2020
Обявяване на: 2020-04-30
...

Други Дъбравка

Цена: 932.00 лв.

Населено място: Дъбравка
Квадратура 2198 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
...

Други Чифлик

Други Чифлик

Цена: 116553.60 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1511 кв.м.

в землището на с Чифлик
Окръжен съд: Видин
Срок: 22.03.2020 до 22.04.2020
Обявяване на: 2020-04-23
...

Други Бела

Други Бела

Цена: 21528.00 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 9958 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Имот с № 015014 в землището на с. Бела с ЕКАТТЕ 03263, общ. Димово, обл. Видин, с площ 9,958 дка, ведно с построената в него сграда: Масивна сграда общежитие с площ 346 кв.м, по скица и п ...

Други Върбовчец

Цена: 20105.60 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 8135 кв.м.

метността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000090 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 8,135 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на по ...

Други Коста Перчево

Други Коста Перчево

Цена: 123150.40 лв.

Населено място: Коста Перчево
Квадратура 2040 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Навес метална конструкция със застроена площ 2040 кв.м. - сграда с носеща метална конструкция, построен в поземлен имот №001026, находящ се в землището на с.Коста Перчово. ...

Други Коста Перчево

Други Коста Перчево

Цена: 123150.40 лв.

Населено място: Коста Перчево
Квадратура 2040 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Навес метална конструкция със застроена площ 2040 кв.м. - сграда с носеща метална конструкция, построен в поземлен имот №001026, находящ се в землището на с.Коста Перчово. ...

Други Коста Перчево

Други Коста Перчево

Цена: 40430.40 лв.

Населено място: Коста Перчево
Квадратура 7679 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот № 001014 в землището на с.Коста Перчово с ЕКАТТЕ 38858, общ.Кула, целият с площ от 7,679 дка, ведно с: краварник със застроена площ от 888 кв.м.- едноетажна масивна сграда с ...

Други Върбовчец

Други Върбовчец

Цена: 1140.00 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 774 кв.м.

метността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000074 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 0,774 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на поз ...

Други Върбовчец

Други Върбовчец

Цена: 5080.80 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 1203 кв.м.

метността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000081 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 1,203 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на поз ...

Други Върбовчец

Други Върбовчец

Цена: 1446.40 лв.

Населено място: Върбовчец
Квадратура 1302 кв.м.

местността „Падината“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 000069 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в местността „Падината“, целия с площ 1,302 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на по ...

Други КУЛА

Други КУЛА

Цена: 270.40 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 3001 кв.м.

местността „Цановото“, общ. Кула
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
1/2 ид.ч от ПИ с идентификатор 40525.151.20, находящ се в землището на гр. Кула, местността „Цановото“, общ. Кула с площ 3001 кв.м,представляващ дървопроизводителна гора, при съседи на имо ...

Други КУЛА

Други КУЛА

Цена: 19880.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 2764 кв.м.

в местността „Тополовец“, общ. Кула
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот с идентификатор 40525.702.2,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кула, обл.Видин, в местността „Тополовец“, общ. Кула с площ 2764 кв.м , с предназначение на ...

Други Шишенци

Други Шишенци

Цена: 69120.00 лв.

Населено място: Шишенци
Квадратура 9143 кв.м.

местност „Петловец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 053038 в землището на с. Шишенци с ЕКАТТЕ 83329, общ. Бойница, местност „Петловец“ с площ на имота 9.143 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор, ведно с построената в имота ...

Други Шишенци

Други Шишенци

Цена: 633.60 лв.

Населено място: Шишенци
Квадратура 643 кв.м.

с. Шишенци , общ. Бойница, местност „Петловец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Имот № 053033 в землището на с. Шишенци с ЕКАТТЕ 83329, общ. Бойница, местност „Петловец“ с площ на имота 0.643 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор, ведно с построената в имота ...

Други Чупрене

Други Чупрене

Цена: 12064.00 лв.

Населено място: Чупрене
Квадратура 1106 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
МАСИВНА СГРАДА - ОВЧАРНИК с площ 1 106 кв. м. и 4600 куб. м. и СГРАДА-битовка с площ 66 кв. м., построени в имот № 147007 в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, в местността „Голема река ...

Други Държаница

Други Държаница

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: Държаница
Квадратура 46200 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Други Чифлик

Други Чифлик

Цена: 129504.00 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1511 кв.м.

местността "Млаките"
Окръжен съд: Видин
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
...

Други КУЛА

Други КУЛА

Цена: 2803.68 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 27 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Застроен УПИ №X-1133 в кв.113 по действащия план на гр.Кула,обл.видин целият с площ от 460 кв.м.ведно с построената в него масивна комбинирана двуетажна стопанска сграда със застроена площ ...

Други Бела

Други Бела

Цена: 23920.00 лв.

Населено място: Бела
Квадратура 9958 кв.м.

с. Бела , общ. Димово, обл. Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
Имот с № 015014 в землището на с. Бела с ЕКАТТЕ 03263, общ. Димово, обл. Видин, с площ 9,958 дка, ведно с построената в него сграда: Масивна сграда общежитие с площ 346 кв. м., по скица и ...

Други Гранитово

Други Гранитово

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: Гранитово
Квадратура 850 кв.м.

с. Гранитово, община Белоградчик, обл. Видин
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
УПИ ІХ – 31 в кв. 4 по плана на с. Гранитово, община Белоградчик, обл. Видин, целия с площ 850 кв. м., ведно с построената в имота второстепенна постройка с площ 12 кв. м., при съседи на и ...

Други Шишенци

Други Шишенци

Цена: 76800.00 лв.

Населено място: Шишенци
Квадратура 9143 кв.м.

местност „Петловец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Имот № 053038 в землището на с. Шишенци с ЕКАТТЕ 83329, общ. Бойница, местност „Петловец“ с площ на имота 9.143 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор, ведно с построената в имота ...

Други Шишенци

Други Шишенци

Цена: 704.00 лв.

Населено място: Шишенци
Квадратура 643 кв.м.

местност „Петловец“
Окръжен съд: Видин
Срок: 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 2019-12-12
Имот № 053033 в землището на с. Шишенци с ЕКАТТЕ 83329, общ. Бойница, местност „Петловец“ с площ на имота 0.643 дка, с начин на трайно ползване: стопански двор, ведно с построената в имота ...

Други ВИДИН

Други ВИДИН

Цена: 88800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1824 кв.м.

бул. Панония № 17А,ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
64 кв.м от ПИ с идентификатор 10971.506.777 целият с площ 1824 кв.м, ведно с построената в него Автоработилница-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.777.1.12 с площ 174 ...

Други КУЛА

Други КУЛА

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: КУЛА
Квадратура 2764 кв.м.

в местността „Тополовец“, общ. Кула
Окръжен съд: Видин
Срок: 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 2019-11-26
Поземлен имот с идентификатор 40525.702.2,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кула, обл.Видин, в местността „Тополовец“, общ. Кула с площ 2764 кв.м , с предназначение на ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик